aanmelden klas 2 en hoger

Voor het schooljaar 23-24 is het helaas niet mogelijk voor leerlingen van buiten het Christiaan Huygens College om zich aan te melden in klas 2 of hoger. We zitten door de loting in de brugklas en de grote doorstroom vanuit de andere locaties van het Christiaan Huygens College aan ons maximale leerlingaantal.

De contactpersonen voor aanmelding zijn: