aanmeldingen

Meld je aan!

Aanmelding reguliere leerlingen
Heeft u op dit moment een zoon of dochter die in groep 8 van de basisschool zit, dan zult u binnenkort samen met uw kind een keuze maken voor een middelbare school. Op het Huygens Lyceum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de atheneum/havo-brugklas of de gymnasium-brugklas. U kunt uw zoon of dochter op de onderstaande tijdstippen bij ons inschrijven:

 • maandag 2 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur
 • dinsdag 3 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur 
 • woensdag 4 maart 2020  IS KOMEN TE VERVALLEN!

Lotingsprocedure
Voor het eerst zijn wij voor de toelating voor komend schooljaar genoodzaakt om te werken met een lotingsprocedure. Op termijn krijgen we een nieuw gebouw met een capaciteit van 1150 leerlingen, waardoor we nu de instroom moeten reguleren. Klik hier voor meer informatie en de procedure. 

Toelating
Onze richtlijnen voor toelating zijn:

 • Havo-brugklas: havo-advies van de basisschool.
 • Atheneum/havo-brugklas: havo/vwo-advies of vwo-advies van de basisschool
 • Gymnasium-brugklas: vwo-advies van de basisschool met ondersteuning voor de keuze voor het gymnasium.

Plaatsing in een specifieke brugklas gebeurt, na loting, op basis van het advies. De aangemelde leerlingen worden toegelaten of afgewezen op grond van het advies van de basisschool.

Wat moet u meenemen bij de aanmelding?
Wat we in ieder geval nodig hebben, is het volgende:

 • het aanmeldformulier
 • BSN-nummer van uw zoon of dochter (staat op de zorgpas of in het paspoort).
 • kopie uit het paspoort of identiteitsbewijs met alle officiële namen.

Aanmelding naar aanleiding van herzien advies
Helaas zal het, als de loting inderdaad noodzakelijk zal blijken te zijn, niet mogelijk zijn leerlingen met een herzien advies alsnog te plaatsen.

Aanmelding leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Vanaf oktober 2019 kunnen ouders van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een afspraak maken voor een gesprek met de ondersteuningscoördinator. Dat gesprek heeft een oriënterend en informatief karakter: we bespreken wat uw zoon/dochter voor ondersteuningsbehoefte heeft en wat het Huygens Lyceum kan bieden. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met ondersteuningscoördinator Astrid van der Knaap, knp@huygenslyceum.nl.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn leerlingen van wie de basisschool en/of de ouders verwachten dat zij zonder extra begeleiding in het reguliere onderwijs vast kunnen lopen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor leerlingen met autisme. Leerlingen met dyslexie vallen hier dus niet onder.

Procedure aanmelding
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeten zich eerder aanmelden dan reguliere leerlingen. Zij melden zich aan in de week van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020. Hiervoor maakt u een afspraak met de ondersteuningscoördinator via de mail (knp@huygenslyceum.nl). Het is belangrijk dat uw zoon/dochter meekomt bij de aanmelding.

Leerlingen die zijn aangemeld met een extra ondersteuningsbehoefte loten mee in de lotingsprocedure (zie reguliere aanmelding). Ouders ontvangen vóór de reguliere aanmelddata een brief waarin staat of hun kind deel mag nemen aan de loting. Op het moment dat wij overwegen een kind af te wijzen, nemen we contact op met de ouders.

Wat moet u meenemen bij de aanmelding?

 • het aanmeldformulier
 • BSN-nummer van uw zoon of dochter (staat op de zorgpas of in het paspoort).
 • kopie uit het paspoort of identiteitsbewijs met alle officiële namen.
 • kopie van het onderzoeksverslag(en) met daarin de diagnose(s).