aanmeldingen

Aanmeldingen

Het Huygens Lyceum heeft dit jaar 246 aanmeldingen ontvangen. Alle aangemelde leerlingen en hun ouders hebben bericht ontvangen dat de aanmelding is geregistreerd. Het is nu niet meer mogelijk om je via de normale procedure aan te melden.

Aanmelding

Heeft u op dit moment een zoon of dochter die in groep 8 van de basisschool zit, dan zult u binnenkort samen met uw kind een keuze maken voor een middelbare school. Op het Huygens Lyceum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de atheneum/havo-brugklas of de gymnasium-brugklas. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte melden zich vanaf dit jaar aan tegelijk met de overige leerlingen, er is dit jaar geen vooraanmelding. Er is dit jaar ook geen loting.

In verband met de coronamaatregelen hebben we dit jaar een gewijzigde procedure voor het aanmelden. We verwachten dat we jullie niet persoonlijk op school mogen ontvangen en daarom hebben we bij voorbaat ervoor gekozen om de aanmelding zoveel mogelijk digitaal te doen.

Elke aanmelding bestaat uit de volgende stappen:

 1. De formele aanmelding. U kiest óf optie a (voorkeur) óf optie b:

  a. Digitaal: De ouder logt in op het systeem waarin het onderwijskundig rapport (OKR) staat. Deze inloggegevens krijgt u via de basisschool. Als ouder kun je je kind hiermee digitaal aanmelden voor het Huygens Lyceum. Dit kan alleen als de basisschool het OKR definitief heeft gemaakt, dit doet de basisschool uiterlijk op zondag 14 maart. De deadline voor digitaal aanmelden is dinsdag 16 maart om 17:00 uur.

  b. Niet-digitaal: Wanneer het niet lukt om uw kind digitaal aan te melden, kan de basisschool u een blauw aanmeldformulier meegeven. U maakt een afspraak om het aanmeldformulier op het Huygens Lyceum langs te komen brengen op woensdag 17 maart.  
  Het is niet meer mogelijk om een afspraak te maken. 
   
 2. De aanvullende aanmelding. U vult het aanvullend aanmeldformulier in om uw kind op het juiste niveau (havo, havo/atheneum, gymnasium) aan te melden. Uw kind kan aangeven met welke leerlingen hij/zij graag in de klas zou willen (max. 3). Ook willen we weten of uw kind ondersteuning nodig heeft op onze school.

  Wanneer u tegen problemen aanloopt bij het invullen van het aanvullende aanmeldformulier kunt u op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 15:00 uur en 17:00 uur met ons bellen om geholpen te worden: 040 – 2516221.
   
 3. Bevestiging van de aanmelding. U ontvangt van ons per mail een bevestiging dat beide aanmeldingen (de formele en de aanvullende) correct zijn ontvangen. Wanneer één van beide aanmeldingen ontbreekt nemen we contact met u op. Als u vóór 17:00 uur op donderdag 18 maart niets van ons heeft gehoord, vragen we u ons een mail te sturen op info@huygenslyceum.nl.
   
 4. Feestelijke drive-thru. We organiseren op vrijdag 19 maart een drive-thru voor aangemelde leerlingen langs onze school (Von Flotowlaan 1, Eindhoven). Voor elke aangemelde leerling is er een kleine attentie op vertoon van de bevestigingsmail van donderdag. U mag met de auto of fiets langsrijden.

  15:00-16:00 Drive-thru voor de havo-brugklas
  16:00-17:00 Drive-thru voor de atheneum/havo-brugklas
  17:00-18:00 Drive-thru voor de gymnasium-brugklas
   
 5. Bevestiging toelating. De aangemelde leerlingen worden toegelaten of afgewezen op grond van het advies van de basisschool, informatie uit de warme overdracht en of wij in een eventuele ondersteuningsbehoefte kunnen  voorzien. Op 28 april ontvangt u bericht of uw kind is toegelaten op het Huygens Lyceum. Onze richtlijnen voor toelating zijn:
 • Havo-brugklas: (minimaal) havo-advies van de basisschool.
 • Atheneum/havo-brugklas: (minimaal) havo/vwo-advies van de basisschool
 • Gymnasium-brugklas: vwo-advies van de basisschool

 

Aanmelden voor leerlingen die zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze
Op het Huygens Lyceum hebben we dit jaar geen loting. Andere scholen hebben dit mogelijk wel. Is uw kind uitgeloot bij een lootschool en willen jullie alsnog aanmelden bij het Huygens Lyceum, dan kan dit t/m 18 maart 12.00 uur. Vul hiervoor het aanvullend aanmeldformulier in. Voor de formele aanmelding kunt u een afspraak maken om het blauwe formulier af te geven. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat (040-2516221). 

Aanmelding naar aanleiding van herzien advies na de eindtoets
Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in een type brugklas, kunnen we leerlingen nog aannemen of verplaatsen op basis van hun herziene advies. Het herziene advies moet via de basisschool bij ons worden aangemeld. 

Aanmelding leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Ouders van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de ondersteuningscoördinator. Dat gesprek heeft een oriënterend en informatief karakter: we bespreken wat uw kind voor ondersteuningsbehoefte heeft en wat het Huygens Lyceum kan bieden. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met ondersteuningscoördinator Astrid van der Knaap, knp@huygenslyceum.nl.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn leerlingen van wie de basisschool en/of de ouders verwachten dat zij zonder extra begeleiding in het reguliere onderwijs vast kunnen lopen. Leerlingen met dyslexie vallen hier niet onder.