aanmeldingen

Aanmelding voor de brugklas van 2024-2025 
Heeft u op dit moment een zoon of dochter die in groep 8 van de basisschool zit, dan zult u binnenkort samen met uw kind een keuze maken voor een middelbare school. Op het Huygens Lyceum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de atheneum/havo-brugklas of de gymnasium-brugklas. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte melden zich aan tegelijk met de overige leerlingen. 

Vanwege de grote belangstelling voor onze school hebben we voor schooljaar 2024-2025 bepaald dat we zullen gaan loten.  

De overheid een centrale aanmeldweek vastgesteld van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart. In deze periode kunt u uw kind digitaal aanmelden voor het Huygens Lyceum. De uitslag van een eventuele loting wordt bekendgemaakt op woensdag 3 april.  

Meer informatie over het aanmeld- en lotingsproces wordt bekend gemaakt voor half november 2023. 

Aanmelding voor klas 2 en hoger van 2024-2025 
Voor klas 2 en hoger is op dit moment nog niet vastgesteld of we een leerlingenstop hanteren. 

Aanmelding leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Ouders van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de ondersteuningscoördinator. Dat gesprek heeft een oriënterend en informatief karakter: we bespreken wat uw kind voor ondersteuningsbehoefte heeft en wat het Huygens Lyceum kan bieden. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met ondersteuningscoördinator Astrid van der Knaap 
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn leerlingen van wie de basisschool en/of de ouders verwachten dat zij zonder extra begeleiding in het reguliere onderwijs vast kunnen lopen. Leerlingen met dyslexie vallen hier niet onder.

 

Vragen en antwoorden
Toelatingseisen per niveau 
Onze richtlijnen voor toelating zijn: 

  • Havo-brugklas: (minimaal) havo-advies van de basisschool. 
  • Atheneum/havo-brugklas: (minimaal) havo/vwo-advies van de basisschool. 
  • Gymnasium-brugklas: vwo-advies van de basisschool.