aanmeldingen

Aanmelding voor de brugklas van 2024-2025   
Heeft u op dit moment een zoon of dochter die in groep 8 van de basisschool zit, dan zult u binnenkort samen met uw kind een keuze maken voor een middelbare school. Op het Huygens Lyceum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de atheneum/havo-brugklas of de gymnasium-brugklas. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte én leerlingen vanuit het Stedelijk College EOA of Global College die naar de brugklas willen, melden zich aan tegelijk met de overige leerlingen.  

Vanwege de grote belangstelling voor onze school hebben we voor schooljaar 2024-2025 bepaald dat we maximaal 215 leerlingen in de brugklas zullen toelaten. We zijn van plan om twee havo-klassen, drie atheneum/havo-klassen en drie-gymnasiumklassen te maken. Mochten er op een bepaald niveau meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen zijn, dan wordt er door de notaris geloot. Broertjes/zusjes van onze huidige leerlingen zijn vrijgesteld van loting, evenals kinderen van wie de ouders werkzaam zijn bij het Christiaan Huygens College.  

Er is dit jaar een nieuwe manier van aanmelden die gelijk is voor alle scholen in de regio Eindhoven Kempenland. We gaan gebruik maken van een centraal, digitaal systeem voor het aanmelden, loten en toewijzen. In deze brochure leest u precies wat dit voor uw kind betekent.  

Heeft u nog vragen over de aanmelding? Op maandag 11 maart kunt u een persoonlijk online gesprek aanvragen. Klik hier. 

Aanmeldproces voor de brugklas: 
Vanaf 18 maart: Inschrijven voor een afspraak op 25 of 26 maart (alleen voor leerlingen EOA/Global College en leerlingen van buiten de regio) 

Alleen leerlingen voor wie het Huygens Lyceum de eerste keuze is én: 
1. komen vanuit het EOA/Global college en zich willen aanmelden voor de brugklas óf 
2. geen inloggegevens hebben gekregen voor het digitaal aanmelden omdat de basisschool buiten de regio ligt. 

Bovenstaande leerlingen maken een afspraak op 25 of 26 maart in de Centrale Aanmeldweek om inloggegevens te krijgen voor LDOS, zodat ze zich kunnen aanmelden met de voorkeurslijst.

Klik hier om in te schrijven voor een afspraak op 25 of 26 maart 

Deze leerlingen nemen het volgende mee: 

  • Identiteitsbewijs met daarop BSN 
  • Document van school met daarop het definitief advies  

Leerlingen die gebruik maken van een voorrangsregel hoeven géén afspraak meer te maken voor de controle van de voorrangsregel. Bij het opstellen van de voorkeurslijst kan de naam en klas van de broer/zus doorgegeven worden, waardoor de administratie makkelijk de controle kan uitvoeren. U krijgt binnen een werkdag een email of de voorrangsregel is toegekend. 

Maandag 25 maart t/m zondag 31 maart digitaal aanmelden met voorkeurslijst 
Alle ouders melden hun kind digitaal aan via het centrale aanmeldsysteem LDOS gedurende de Centrale Aanmeldweek. Hoe u dit doet, leest u in deze handleiding: Handleiding Ouderportaal. Dit jaar werken we voor het eerst met een voorkeurslijst bestaande uit drie scholen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk leerlingen bij de school van hun eerste keuze te plaatsen. Alleen voor de school van eerste keuze is het mogelijk om voorrang te laten toepassen. Lees hier meer over in de brochure: Aanmelden in de regio Eindhoven Kempenland 

Donderdag 4 april 12:00 uur: Uitslag aanmelding en toewijzing via ouderportaal 
In het ouderportaal van LDOS is vanaf donderdag 4 april 12:00 uur de uitslag zichtbaar van het aanmeld- en toewijzingsproces.  

Donderdag 4 en vrijdag 5 april: Welkomstgesprekken met aanvullend aanmeldformulier 
Ouders van leerlingen die zijn toegewezen aan het Huygens Lyceum krijgen op donderdag 4 april om 12:00 uur een mail van het Huygens Lyceum. Met de link in de mail maken ouders en leerling een afspraak voor een (verplicht) welkomstgesprek op school en geven ze aanvullende informatie door. Het welkomstgesprek is dezelfde middag/avond óf op vrijdagmiddag 5 april. Tijdens de afspraak controleren we het BSN-nummer (neem een paspoort of identiteitskaart mee) en gaan we in gesprek over uw kind. Na afloop van het gesprek tekenen ouders het aanmeldformulier.  

Aanmelding leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte  
Ouders van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de ondersteuningscoördinator. Dat gesprek heeft een oriënterend en informatief karakter: we bespreken wat uw kind voor ondersteuningsbehoefte heeft en wat het Huygens Lyceum kan bieden. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met ondersteuningscoördinator Astrid van der Knaap  
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn leerlingen van wie de basisschool en/of de ouders verwachten dat zij zonder extra begeleiding in het reguliere onderwijs vast kunnen lopen. Leerlingen met dyslexie vallen hier niet onder. 

Vragen en antwoorden:  
Toelatingseisen per niveau 
Onze richtlijnen voor toelating zijn: 

  • Havo-brugklas: (minimaal) havo-advies van de basisschool.  
  • Atheneum/havo-brugklas: (minimaal) havo/vwo-advies van de basisschool.  
  • Gymnasium-brugklas: vwo-advies van de basisschool.