aanmeldingen

Meld je aan!

Aanmelding reguliere leerlingen
Heeft u op dit moment een zoon of dochter die in groep 8 van de basisschool zit, dan zult u binnenkort samen met uw kind een keuze maken voor een middelbare school. Op het Huygens Lyceum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de atheneum/havo-brugklas of de gymnasium-brugklas. U kunt uw zoon of dochter op de onderstaande tijdstippen bij ons inschrijven:

 • maandag 2 maart 2020 16.00-17.00 uur
  en 19.00 - 20.30 uur
 • dinsdag 3 maart 2020 16.00-17.00 uur
  en 19.00 - 20.30 uur 
 • woensdag 4 maart 2020 16.00-17.00 uur 


Toelating
Onze richtlijnen voor toelating zijn:

 • Havo-brugklas: havo-advies van de basisschool.
 • Atheneum/havo-brugklas: havo/vwo-advies of vwo-advies van de basisschool
 • Gymnasium-brugklas: vwo-advies van de basisschool met ondersteuning voor de keuze voor het gymnasium.

De toelating wordt besproken in de toelatingscommissie. De aangemelde leerlingen worden toegelaten of afgewezen op grond van het advies van de basisschool. Indien het basisschooladvies naar aanleiding van een toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Plaatsing in een specifieke brugklas gebeurt in eerste instantie op basis van het advies. Bij twijfel worden de volgende gegevens gebruikt (indien deze voorhanden zijn): gegevens uit het onderwijskundig rapport van de basisschool, de toelichting van de leerkracht van groep 8, ondersteund door gegevens uit het leerlingvolgsysteem of de uitslag van een psychologische test. Op het moment dat wij overwegen uw zoon/dochter in een andere brugklas te plaatsen dan u verwacht, nemen wij contact op om dit met u te bespreken.

Op 15 april 2020 versturen wij een brief waarin staat of uw kind is toegelaten en op welk onderwijstype en in welke klas hij/zij is geplaatst.

Als u wensen heeft met betrekking tot het plaatsen van uw kind (bijvoorbeeld in een klas met een vriendje of vriendinnetje, of juist niet bij leerlingen van de eigen basisschool), dan kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven, evenals overige bijzonderheden.

Wat moet u meenemen bij de aanmelding?
Wat we in ieder geval nodig hebben, is het volgende:

 • BSN-nummer van uw zoon of dochter (staat op de zorgpas of in het paspoort).
 • kopie uit het paspoort of identiteitsbewijs met alle officiële namen.
 • het aanmeldformulier.

Hopelijk tot ziens bij de aanmeldingen!

Aanmelding leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Vanaf oktober 2019 kunnen ouders van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een afspraak maken voor een gesprek met de ondersteuningscoördinator. Dat gesprek heeft een oriënterend en informatief karakter: we bespreken wat uw zoon/dochter voor ondersteuningsbehoefte heeft en wat het Huygens Lyceum kan bieden. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met ondersteuningscoördinator Astrid van der Knaap .

Onder leerlingen met een ondersteuningsbehoefte verstaan wij leerlingen, al dan niet met een diagnose, van wie de basisschool en/of de ouders de verwachting hebben dat zij zonder ondersteuning niet in het regulier onderwijs kunnen functioneren. Daarin maken we onderscheid tussen basisondersteuning (voor bijvoorbeeld leerlingen met dylexie) en zwaardere ondersteuning. Leerlingen die basisondersteuning nodig hebben, hoeven zich niet eerder aan te melden.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen zich in een eerder stadium aanmelden dan reguliere leerlingen, in de week van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020. Daarvoor moet u een afspraak maken met de ondersteuningscoördinator:  knp@huygenslyceum.nl. Het is fijn als uw zoon/dochter meekomt bij de aanmelding.

Op 18 maart 2020 sturen wij een brief waarin staat of uw kind is toegelaten. Op het moment dat wij overwegen een leerling af te wijzen, nemen we direct contact op met de ouders.

Wat moet u meenemen bij een zorgaanmelding?

 • BSN-nummer van uw zoon of dochter (staat op de zorgpas of in het paspoort).
 • kopie uit het paspoort of identiteitsbewijs met alle officiële namen.
 • kopie van het onderzoeksverslag(en) met daarin de diagnose(s).

Hopelijk tot ziens bij de aanmeldingen!

Aanmelding naar aanleiding van herzien advies
Als het advies herzien wordt en u wilt uw zoon/dochter alsnog aanmelden op het Huygens Lyceum, dan kan dat op 28 en 29 mei 2020. U kunt hiervoor via het secretariaat een afspraak maken met de afdelingsleider van de brugklassen. Voordat u uw zoon of dochter aan kunt melden, moet de basisschool al contact hebben opgenomen met het Huygens.