activiteiten

Een brede blik op de wereld!

activiteiten op atheneum

Een brede blik op de wereld komt ook tot uitdrukking in de activiteiten die wij als school organiseren voor de leerlingen van het atheneum. We laten ze daar letterlijk grenzen overschrijden om te ervaren hoe het elders in de wereld is en wat zij daarvan kunnen leren. In de onderbouw  wordt dit georganiseerd steeds vanuit een vak of vanuit een aantal vakken. In klas 2 gaan de leerlingen naar Visé en Aken, in klas 3 naar Lille en Keulen (eendaagse excursies). In klas 3 hebben de leerlingen het project Cross Your Borders, wat over de Europese grenzen kijkt naar de derdewereldlanden. 

In de bovenbouw gaan de leerlingen in klas 4 een dag naar Brussel. Ten slotte is de uitwisseling de kroon op al deze activiteiten, waarbij ze een week lang worden ondergedompeld in een andere cultuur en delen in de ervaringen van mede-Europeanen. De internationale uitwisseling is een begrip op onze locatie. Iedere leerling wordt gekoppeld aan een buitenlandse partner in één van de landen Hongarije (Boedapest) of Spanje (Bilbao). In november vindt de eerste week plaats in het buitenland waar leerlingen een aantrekkelijk programma volgen met workshops, lessen en excursies. In maart vindt dan de "return" plaats in Eindhoven waar alle leerlingen het Nederlandse programma volgen. Er zijn excursies naar onder andere Amsterdam en op school zijn er onder andere workshops, lessen en een pot-luck dinner.  

  • IMG_8316.jpg
  • IMG_8327.jpg
  • IMG_5758.JPG
  • IMG_5812.JPG