algemeen

Huygens Lyceum: dichtbij, persoonlijk en veelzijdig als jij!

Op zoek naar een school waar je VERDER komt? Dan moet je bij het Huygens Lyceum zijn! Het Huygens Lyceum daagt leerlingen uit om zelf verantwoording te nemen voor het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

De basis is goed onderwijs dat inspireert. Wij willen leerlingen volledig toerusten op de uitdagingen die de hedendaagse maatschappij hen biedt. Enerzijds betekent dit dat leerlingen toewerken naar hun diploma, waarbij alle vakkennis hoort die zij zich eigen moeten maken. Anderzijds zullen zij als burgers van de toekomst uitgedaagd worden oplossingen te vinden voor complexe problemen binnen beroepen die nu nog niet bestaan. 

Wil je meer weten over de brugklas? Lees dan de algemene brugklasinformatie.

Brugklasleerlingen vertellen ook zelf over hun ervaringen op het Huygens Lyceum. Klik hier om naar de klassenkranten te gaan! 

Wil je een beeld krijgen van onze school? Dat kan op de volgende manieren:

  • 20 en 26 november 2018: informatieavond voor kinderen uit groep 8 én hun ouders 
  • 19 januari 2019: Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur
  • 13 februari 2019: minilessen voor kinderen uit groep 7 en 8 
  • presentaties tijdens voorlichtingsavonden op basisscholen 
  • 19 juni 2019: kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklasleerlingen 
  • informatiemateriaal: brugklasfolder, onze website en www.scholenopdekaart.nl.