begeleiding

Elke leerling die op onze locatie diplomeerbaar is, is welkom. Dat geldt ook voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Hieronder leest u over onze voorzieningen die inzetbaar zijn.

Remedial Teaching
Op het Huygens Lyceum werken twee remedial teachers: Geertje Kocken en Ina Eshuis. Zij bieden kortdurende hulp aan leerlingen op het gebied van huiswerkaanpak, leren, plannen en organiseren. De remedial teachers zijn ook verantwoordelijk voor afname van spelling- en leestesten in de brugklas en het geven van ondersteuning op die gebieden.

Schoolpsycholoog
Op school werkt een psycholoog, Ina Zeitlin, die ingezet wordt als een leerling niet goed in zijn vel zit. De schoolpsycholoog gaat in individuele gesprekken op een praktische manier aan de slag, om samen met de leerling te werken aan datgene waar de leerling mee worstelt. Dit betreft kortdurende hulp. Mocht intensievere hulp nodig zijn, verwijst de schoolpsycholoog door.

SOVA-training
Elk jaar wordt een SOVA-training gegeven, een sociale vaardigheidstraining, gegeven. Dit gebeurt in groepsverband, met leerlingen van alle leeftijden. Er wordt gewerkt aan contact maken, afstemmen op je omgeving en samenwerken.

Bijles-centrale
Onze enthousiaste bovenbouwleerlingen geven bijles in alle vakken die op het Huygens Lyceum worden gegeven. Dus als uw zoon of dochter hulp nodig heeft bij een bepaald vak, kan er aangegeven worden dat hij/zij bijles wil volgen. Dit kan individueel of in groepjes en het tijdstip wordt later samen afgesproken zodat het voor iedereen uitkomt bijlescentrale.hl@huygenslyceum.nl.

Vertrouwensleerlingen
Op onze school hebben we vertrouwensleerlingen. Dit zijn leerlingen met wie uw zoon of dochter contact kan opnemen als ze in vertrouwen ergens over willen praten. De vertrouwensleerlingen hebben een training gevolgd, daar leerden ze hoe ze een goed gesprek moeten voeren en hoe ze zich kunnen inleven in de problemen van leeftijdsgenoten, maar ze leerden ook omgaan met bijvoorbeeld emoties en agressie.

Wie?
Een overzicht van de huidige vertrouwensleerlingen hangt in de hal van de school.


De contactpersonen (docenten) zijn meneer Francken, mevrouw Brenda Bovers en meneer Verhoeven.

Waar?
De ontmoetingsplek is het spreekkamertje S03 (1e verdieping).

Hoe?
Uw kind kan in de grote pauze op maandag of donderdag naar het spreekkamertje gaan, daar treffen zij één van de vertrouwensleerlingen. Onze leerlingen kunnen ook contact opnemen met een vertrouwensleerling door een e-mail te sturen.