Bevorderingsrichtlijnen

Brugklas havo
Hieronder staan de richtlijnen voor bevordering naar 2 havo of 2 atheneum.

Naar 2 havo: Je hebt 63 punten voor de vakken: ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Je hebt hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken. 

Naar 2 atheneum: Je hebt 72 punten voor de vakken: ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Je hebt geen tekorten en de docentenvergadering stemt in met je bevordering.

Als je niet aan de norm voldoet, dan ben je altijd een bespreekgeval. Met alle docenten wordt er tijdens de rapportvergadering bekeken wat voor jou het beste vervolg is.


Brugklas atheneum/havo
Hieronder staan de richtlijnen voor bevordering naar 2 havo of 2 atheneum.

Naar 2 havo: Je hebt 54 punten voor de vakken ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Je hebt hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken.

Naar 2 atheneum: Je hebt 63 punten voor de vakken ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Je hebt hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken.

Als je niet aan de norm voldoet, dan ben je altijd een bespreekgeval. Met alle docenten wordt er tijdens de rapportvergadering bekeken wat voor jou het beste vervolg is.

Brugklas gymnasium
Hieronder staan de richtlijnen voor bevordering naar 2 atheneum of 2 gymnasium.

Naar 2 atheneum: Je hebt 63 punten voor de vakken ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Je hebt hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken.

Naar 2 gymnasium: Je hebt 70 punten voor de vakken: ne, fa, en, la, gs, ak, wi, sc, bi en te. Je hebt hoogstens twee tekorten in de tien vakken, maar maximaal één tekort in de overige vakken. Voor bevordering naar 2 gymnasium is een 7 als eindcijfer voor Latijn vereist.

Als je niet aan de norm voldoet, dan ben je altijd een bespreekgeval. Met alle docenten wordt er tijdens de rapportvergadering bekeken wat voor jou het beste vervolg is.

Extra informatie:
Wat is een tekort?
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
Cijfer 5: één tekort
Cijfer 4: twee tekorten
Cijfer 3, 2, of 1: drie tekorten

Wat als je niet aan de norm voldoet?
Je kunt in de brugklas niet blijven zitten, dus als je niet aan de norm voldoet dan zou het kunnen dat je een andere school moet zoeken die beter bij jou past. Dit wordt uitvoerig met jou en je ouders besproken. In heel bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan er voor jou een uitzondering worden gemaakt.