Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderen
Je wordt bevorderd als je:

  • meer dan 71 punten hebt voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
  • niet meer dan drie tekorten hebt in de bovengenoemde vakken.
  • maximaal één tekort hebt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
  • Meer dan 11 punten hebt voor de vakken Grieks en Latijn.


Niet bevorderen
Je wordt niet bevorderd als je:

  • minder dan 69 punten hebt voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
  • tekorten hebt in meer dan drie van de twaalf vakken.
  • meer dan vier tekorten hebt.
  • meer dan één tekort hebt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

Profielnorm
CM: te + du/fa + gs ≥ 18
EM: ec + wi + gs ≥ 18
NG: na + sc + wi ≥ 18
NT: na + sc + wi ≥18


Extra informatie
Wat is een tekort?
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
Cijfer 5: één tekort
Cijfer 4: twee tekorten
Cijfer 3, 2, of 1: drie tekorten


Wat zijn belangrijke afspraken?
Je mag een leerjaar niet voor de tweede keer doubleren, je mag niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren, onze school verwacht dat een gepaste inspanning voor je studie en  voorwaardelijk bevorderen wordt niet als regel gehanteerd.