Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderen
Je wordt bevorderd als je:

 • meer dan 71 punten hebt voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
 • niet meer dan drie tekorten hebt in de bovengenoemde vakken.
 • maximaal één tekort hebt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Niet bevorderen
Je wordt niet bevorderd als je:

 • minder dan 69 punten hebt voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
 • tekorten hebt in meer dan drie van de twaalf vakken.
 • meer dan vier tekorten hebt.
 • meer dan één tekort hebt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Profielnorm

 • Je mag het profiel NT kiezen als je ≥ 18 punten hebt voor natuurkunde, science en wiskunde.
 • Je mag het profiel NG kiezen als je ≥ 18 punten hebt voor natuurkunde, science en wiskunde.
 • Je mag het profiel EM kiezen als je ≥ 18 punten hebt voor economie, wiskunde en geschiedenis.
 • Je mag het profiel CM kiezen als je ≥ 18 punten hebt voor geschiedenis en de twee vakken die je gaat kiezen binnen Frans, Duits of tekenen. 

Extra informatie

Wat is een tekort?
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
Cijfer 5: één tekort
Cijfer 4: twee tekorten
Cijfer 3, 2, of 1: drie tekorten

Wat zijn belangrijke afspraken?
Je mag een leerjaar niet voor de tweede keer doubleren, je mag niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren, onze school verwacht een gepaste inspanning voor je studie en  voorwaardelijk bevorderen wordt niet als regel gehanteerd.