Bevorderingsrichtlijnen en pta

Bevorderen
Voor bevordering naar 6 gymnasium geldt de examennorm, zie PTA.

Je wordt bevorderd als je niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) hebt in de eindcijfers van Nederlands, Engels en wiskunde. Als je geen wiskunde hebt, dan mag je niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) in de eindcijfers van de vakken Nederlands en Engels hebben. Het combinatiecijfer (maatschappijleer en ANW) telt mee in onderstaande regeling. Je moet ook voldoen aan de voorwaarde dat het vak lichamelijke opvoeding beoordeeld is met een ‘voldoende’ of ‘goed’. Daarnaast moeten je eindcijfers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Alle cijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één 5 en de rest van je cijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één 4 en de rest van je cijfers zijn (gemiddeld) een 6 of hoger.
  • Je hebt twee keer een 5 óf één vijf en één vier. De rest van je cijfers zijn (gemiddeld) een 6 of hoger.

Belangrijke afspraken
Je mag een leerjaar niet voor de tweede keer doubleren, je mag niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren, onze school verwacht een gepaste inspanning voor je studie en  voorwaardelijk bevorderen wordt niet als regel gehanteerd.