bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderen van 2 naar 3 atheneum
Uw kind wordt bevorderd als hij/zij:

 • meer dan 65 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, natuurkunde, tekenen.
 • niet meer dan drie tekorten heeft in de bovengenoemde vakken.
 • maximaal één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Uw kind wordt niet bevorderd als hij/zij:

 • minder dan 63 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, natuurkunde, tekenen.
 • tekorten heeft in meer dan drie van de elf vakken.
 • meer dan vier tekorten heeft.
 • meer dan één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.


Bevorderen van 3 naar 4 atheneum
Uw kind wordt bevorderd als hij/zij:

 • meer dan 71 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
 • niet meer dan drie tekorten heeft in de bovengenoemde vakken.
 • maximaal één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Uw kind wordt niet bevorderd als hij/zij:

 • minder dan 69 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
 • tekorten heeft in meer dan drie van de twaalf vakken.
 • meer dan vier tekorten heeft.
 • meer dan één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Profielnorm
CM: te + du/fa + gs ≥ 18
EM: ec + wi + gs ≥ 18
NG: na + sc + wi ≥ 18
NT: na + sc + wi ≥18


Bevorderen van 4 naar 5 atheneum
Voor bevordering naar 5 atheneum geldt de examennorm, zie PTA (aanpassing Maatschappijleer).

Maatschappijleer en CKV zijn de eerste twee vakken die opgenomen worden in het zgn. combinatiecijfer. Het gemiddelde van deze twee vakken telt als 1 cijfer mee in onderstaande regeling.
De leerling is bevorderd indien hij niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) heeft voor de eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde en wordt voldaan aan de voorwaarde dat de vakken LO en godsdienst beoordeeld zijn als “voldoende” of “goed” en indien de eindcijfers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • alles 6 of hoger òf
 • één 5 en de rest 6 of hoger òf
 • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 of hoger òf
 • twee keer 5 + de rest 6 of hoger en het gemiddelde is 6,0 of hoger
 • één 5 en één 4 + de rest 6 of hoger en het gemiddelde is 6,0 of hoger

Bevorderen van 5 naar 6 atheneum
Voor bevordering naar 6 atheneum geldt de examennorm, zie PTA.

De leerling is bevorderd indien hij niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) heeft voor de eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde en wordt voldaan aan de voorwaarde dat het vak LO beoordeeld is als “voldoende” of “goed” en indien de eindcijfers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • alles 6 of hoger òf
 • één 5 en de rest 6 of hoger òf
 • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 of hoger òf
 • twee keer 5 + de rest 6 of hoger en het gemiddelde is 6,0 of hoger
 • één 5 en één 4 + de rest 6 of hoger en het gemiddelde is 6,0 of hoger

Het combinatiecijfer telt mee in bovenstaande regeling. In 5V bestaat dat cijfer uit het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken maatschappijleer en ANW.


Slagen
Uw kind moet voldoen aan het examenreglement (erratum) en het PTA (erratum Cambridge) om een diploma in ontvangst te kunnen nemen.

Extra informatie 

Wat is een tekort?
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
Cijfer 5: één tekort
Cijfer 4: twee tekorten
Cijfer 3, 2, of 1: drie tekorten

Wat zijn belangrijke afspraken?
De leerlingen op het Huygens Lyceum mogen een leerjaar niet voor de tweede keer doubleren, ze mogen ook niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren, onze school verwacht een gepaste inspanning voor hun studie en voorwaardelijk bevorderen wordt niet als regel gehanteerd.