bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderen van 2 naar 3 atheneum
Uw kind wordt bevorderd als hij/zij:

 • meer dan 65 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, natuurkunde, tekenen.
 • niet meer dan drie tekorten heeft in de bovengenoemde vakken.
 • maximaal één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Uw kind wordt niet bevorderd als hij/zij:

 • minder dan 63 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, natuurkunde, tekenen.
 • tekorten heeft in meer dan drie van de elf vakken.
 • meer dan vier tekorten heeft.
 • meer dan één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.


Bevorderen van 3 naar 4 atheneum
Uw kind wordt bevorderd als hij/zij:

 • meer dan 71 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
 • niet meer dan drie tekorten heeft in de bovengenoemde vakken.
 • maximaal één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Uw kind wordt niet bevorderd als hij/zij:

 • minder dan 69 punten heeft voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, science, tekenen.
 • tekorten heeft in meer dan drie van de twaalf vakken.
 • meer dan vier tekorten heeft.
 • meer dan één tekort heeft in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Profielnorm
CM: te + du/fa + gs ≥ 18
EM: ec + wi + gs ≥ 18
NG: na + sc + wi ≥ 18
NT: na + sc + wi ≥18


Bevorderen van 4 naar 5 atheneum
Voor bevordering naar 5 atheneum geldt de examennorm, zie PTA.

Uw kind wordt bevorderd als hij / zij niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) heeft in de eindcijfers van Nederlands, Engels en wiskunde. Als hij/zij geen wiskunde heeft, dan mag er niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) in de eindcijfers van de vakken Nederlands en Engels zijn. Het combinatiecijfer (maatschappijleer) telt mee in onderstaande regeling. De leerling moet ook voldoen aan de voorwaarde dat de vakken CKV, lichamelijke opvoeding en godsdienst beoordeeld zijn met een ‘voldoende’ of ‘goed’. Daarnaast moeten de eindcijfers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Alle cijfers zijn een 6 of hoger.
 • De leerling heeft één 5 en de rest van de cijfers zijn een 6 of hoger.
 • De leerling heeft één 4 en de rest van de cijfers zijn (gemiddeld) een 6 of hoger.
 • De leerling heeft twee keer een 5 óf één vijf en één vier. De rest van de cijfers zijn (gemiddeld) een 6 of hoger. 

Bevorderen van 5 naar 6 atheneum
Voor bevordering naar 6 atheneum geldt de examennorm, zie PTA.

Uw kind wordt bevorderd als hij/zij niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) heeft in de eindcijfers van Nederlands, Engels en wiskunde. Als hij/zij geen wiskunde hebt, dan mag er niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) in de eindcijfers van de vakken Nederlands en Engels zijn. Het combinatiecijfer (maatschappijleer en ANW) telt mee in onderstaande regeling. De leerling moet ook voldoen aan de voorwaarde dat het vak lichamelijke opvoeding beoordeeld is met een ‘voldoende’ of ‘goed’. Daarnaast moeten de eindcijfers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Alle cijfers zijn een 6 of hoger.
 • De leerling heeft één 5 en de rest van de cijfers zijn een 6 of hoger.
 • De leerling heeft één 4 en de rest van de cijfers zijn (gemiddeld) een 6 of hoger.
 • De leerling heeft twee keer een 5 óf één vijf en één vier. De rest van de cijfers zijn (gemiddeld) een 6 of hoger.


Slagen
Uw kind moet voldoen aan het examenreglement (erratum) en het PTA om een diploma in ontvangst te kunnen nemen.

Extra informatie 

Wat is een tekort?
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
Cijfer 5: één tekort
Cijfer 4: twee tekorten
Cijfer 3, 2, of 1: drie tekorten

Wat zijn belangrijke afspraken?
De leerlingen op het Huygens Lyceum mogen een leerjaar niet voor de tweede keer doubleren, ze mogen ook niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren, onze school verwacht een gepaste inspanning voor hun studie en voorwaardelijk bevorderen wordt niet als regel gehanteerd.