bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen

Brugklas havo
Als uw kind in de havo-brugklas zit, zijn er twee mogelijkheden: hij/zij gaat over naar 2 havo of naar 2 atheneum.

Naar 2 havo: Uw kind heeft 63 punten voor de vakken: ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Er zijn hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken. 

Naar 2 atheneum: Uw kind heeft 72 punten voor de vakken: ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Er zijn geen tekorten en de docentenvergadering stemt in met de bevordering.

Brugklas atheneum/havo
Als uw kind de atheneum/havo-brugklas zit, zijn er twee mogelijkheden: hij/zij gaat over naar 2 havo of naar 2 atheneum.

Naar 2 havo: Uw kind heeft 54 punten voor de vakken ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Er zijn hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken.

Naar 2 atheneum: Uw kind heeft 63 punten voor de vakken ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Er zijn hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken.

Brugklas gymnasium
Als uw kind in de gymnasium-brugklas zit, zijn er twee mogelijkheden: hij/zij gaat over naar 2 atheneum of naar 2 gymnasium.

Naar 2 atheneum: Uw kind heeft 63 punten voor de vakken ne, fa, en, gs, ak, wi, sc, bi en te. Er zijn hoogstens twee tekorten in deze negen vakken, maar maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde en hoogstens één tekort in de overige vakken.

Naar 2 gymnasium: Uw kind heeft 70 punten voor de vakken: ne, fa, en, la, gs, ak, wi, sc, bi en te. Er zijn hoogstens twee tekorten in de tien vakken, maar maximaal één tekort in de overige vakken. Voor bevordering naar 2 gymnasium is een 7 als eindcijfer voor Latijn vereist. 

Extra informatie

Wat is een tekort?
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
Cijfer 5: één tekort
Cijfer 4: twee tekorten
Cijfer 3, 2, of 1: drie tekorten

Wat als er niet aan de norm voldaan wordt?
Op het Huygens Lyceum kunnen onze leerlingen in de brugklas niet blijven zitten, dus als uw zoon of dochter niet aan de norm voldoet dan moet er een andere school gezocht worden die beter bij hem of haar past. In heel bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan er voor uw kind een uitzondering worden gemaakt.