bevorderingsrichtlijnen

De overgangsnormen heten formeel 'richtlijnen'; ze bevatten de eisen waaraan voor overgang naar een volgend leerjaar moet worden voldaan. Het begrip 'richtlijnen' impliceert dat een docentenvergadering ervan kan afwijken als ze dat noodzakelijk vindt. Wanneer een leerling niet in de categorie 'bevorderen' valt, maar ook niet in die van 'niet bevorderen', bespreekt de vergadering het al of niet overgaan van deze leerling. Een leerling kan geen rechten ontlenen aan beslissingen die genomen zijn t.a.v. andere leerlingen. 

De leerlingen op het Huygens Lyceum mogen een leerjaar niet voor de tweede keer doubleren, ze mogen ook niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Voorwaardelijk bevorderen wordt niet als regel gehanteerd. 

Klikt u hier voor de bevorderingsrichtlijnen.