Brainport

Het Huygens Lyceum is een Brainportschool en als zodanig onderdeel van de Stichting Brainport Scholen. Samen met andere scholen in PO en VO, bedrijven en organisaties binnen onze regio werken we structureel en constructief aan onderwijsontwikkeling, waarbij we ons richten op drie belangrijke pijlers:

  • 3Oleren; ondernemen, onderzoeken en ontwerpend leren. Ons onderwijs stimuleert initiatief en doorzettingsvermogen alsmede nieuwgierigheid en probleemoplossend vermogen.
  • Omgevingsgericht leren. We halen realistische vraagstukken de school in, gaan op bedrijfsbezoeken of laten professionals uit de Brainportregio een deel van ons onderwijs verzorgen in de vorm van een gastcollege of masterclass.
  • Internationalisering. Deze pijler richt zich op wereldburgerschap en cultureel bewustzijn, maar ook op het vergroten van het vermogen van onze leerlingen om om te gaan met mensen uit andere culturen in hun eigen omgeving. Taalvaardigheid in een of meerdere moderne vreemde talen vormt daar een onderdeel van.

Mocht u meer informatie willen over Brainport Scholen, klik dan hier voor de merkbelofte.

Logo Samenwerkende Brainport Scholen.jpg