Decanaat

Wie werken er bij het decanaat?
Mevrouw Wittenberg (met speciale aandacht voor het vwo)
Dinsdag t/m donderdag aanwezig.
wtb@huygenslyceum.nl

Mevrouw Sponselee (met speciale aandacht voor havo)
Maandag t/m donderdag aanwezig.
spl@huygenslyceum.nl

Wat doen de decanen?

 • Lessen keuzebegeleiding geven: in deze lessen leert uw zoon of dochter na te denken over zichzelf, wat zij willen en kunnen en hoe ze moeten kiezen.
 • Informatie verstrekken over profielen, opleidingen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort.
 • Regelmatig informatie verschaffen over nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
 • Ervoor zorgen dat onze leerlingen voorlichtingsactiviteiten bezoeken (bijvoorbeeld voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen, proefstuderen, studiebeurs)
 • Interessetest afnemen.
 • Persoonlijke gesprekken voeren, daarin wordt bekeken hoever uw kind is in het keuzeproces en nagegaan of er niets vergeten is.
 • Voorlichting geven op ouderavonden.
 • Samen met de Ouderraad in juni een beroepenavond organiseren.
 • Samen met de mentor ervoor zorgen dat onze leerlingen verslag doen van alle voorlichtingsactiviteiten in het toekomstdossier.
 • De leerlingen kunnen altijd binnenlopen voor een vraag of een gesprek.

DeDecaan.Net
Onze school heeft een abonnement op DeDecaan.Net: een speciale decanensite met afgeleide schoolsites. Op deze site staat onder andere de informatie over profiel- en studiekeuze en hier is ook alles te vinden over opleidingen, toelatingseisen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort. Vanaf klas vier heeft iedere leerling binnen DeDecaan.Net zijn eigen digitale portfolio. Hierin bewaar je alle informatie en ervaringen opgedaan bij de verschillende voorlichtingsactiviteiten.

 

Informatie profielkeuze

 • volgt binnenkort