Decanaat

Wie werken er bij het decanaat?

Mevrouw Sponselee (met speciale aandacht voor havo)
Maandag tot en met vrijdag aanwezig.
SPL@huygenslyceum.nl

Mevrouw Wittenberg (met speciale aandacht voor het vwo)
Dinsdag tot en met vrijdag aanwezig.
WTB@huygenslyceum.nl​


Wat doen de decanen?

  • Lessen keuzebegeleiding geven: in deze lessen leer je na te denken over jezelf, wat je wilt, wat je kunt en hoe je moet kiezen.
  • Informatie verstrekken over profielen, opleidingen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort.
  • Regelmatig informatie verschaffen over nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
  • Ervoor zorgen dat de leerlingen voorlichtingsactiviteiten bezoeken (bijvoorbeeld voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen, proefstuderen, studiebeurs)
  • Interessetest afnemen.
  • Persoonlijke gesprekken voeren, waarin wordt bekeken hoever je bent in het keuzeproces en nagegaan of je niets vergeten bent.
  • Voorlichting geven op ouderavonden.
  • Samen met de Ouderraad in juni een beroepenavond organiseren.
  • Samen met de mentor ervoor zorgen dat de leerlingen verslag doen van alle voorlichtingsactiviteiten in het toekomstdossier.
  • Het decanaat is vijf dagen per week bemand. Je kunt altijd binnen lopen voor een vraag of een gesprek.

DeDecaan.Net
Onze school heeft een abonnement op DeDecaan.Net: een speciale decanensite met afgeleide schoolsites. Op deze site staat onder andere de informatie over profiel- en studiekeuze en hier is ook alles te vinden over opleidingen, toelatingseisen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort. Vanaf klas vier heeft iedere leerling binnen DeDecaan.Net zijn eigen digitale portfolio. Hierin bewaar je alle informatie en ervaringen opgedaan bij de verschillende voorlichtingsactiviteiten. 

 

Informatie profielkeuze