decanaat

Decanaat

Wie werken er bij het decanaat?
Mevrouw Wittenberg (met speciale aandacht voor het vwo)
Dinsdag t/m donderdag aanwezig.
wtb@huygenslyceum.nl

Mevrouw Sponselee (met speciale aandacht voor havo)
Maandag t/m donderdag aanwezig.
spl@huygenslyceum.nl

Wat doen de decanen?

  • Lessen keuzebegeleiding geven: in deze lessen leert uw zoon of dochter na te denken over zichzelf, wat zij willen en kunnen en hoe ze moeten kiezen.
  • Informatie verstrekken over profielen, opleidingen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort.
  • Regelmatig informatie verschaffen over nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
  • Ervoor zorgen dat onze leerlingen voorlichtingsactiviteiten bezoeken (bijvoorbeeld voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen, proefstuderen, studiebeurs)
  • Interessetest afnemen.
  • Persoonlijke gesprekken voeren, daarin wordt bekeken hoever uw kind is in het keuzeproces en nagegaan of er niets vergeten is.
  • Voorlichting geven op ouderavonden.
  • Samen met de Ouderraad in juni een beroepenavond organiseren.
  • Samen met de mentor ervoor zorgen dat onze leerlingen verslag doen van alle voorlichtingsactiviteiten in het toekomstdossier.
  • De leerlingen kunnen altijd binnenlopen voor een vraag of een gesprek.

Doorstroomeisen
In de doorstroomeisen is te zien welk vakkenpakket nodig is voor een bepaalde studie in het hoger onderwijs: 
van vwo naar wo
van vwo naar hbo

Keuzebegeleiding in klas 3 ter voorbereiding van de profiel- en vakkenkeuze
In 3 vwo gebruiken de leerlingen de methode Keuzeweb, onderdeel van Dedecaan.net, om zich voor te bereiden op het maken van hun profielkeuze.

DeDecaan.Net
Onze school heeft een abonnement op DeDecaan.net: een speciale decanensite met afgeleide schoolsites. Op deze site staat onder andere de informatie over profiel- en studiekeuze en hier is ook alles te vinden over opleidingen, toelatingseisen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort.

Vanaf klas vier heeft iedere leerling binnen DeDecaan.Net zijn eigen digitale portfolio. Hierin bewaart de leerling alle informatie en ervaringen opgedaan bij de verschillende voorlichtingsactiviteiten.

Bij het eerste bezoek aan de website moeten leerlingen en ouders zich eerst aanmelden. U volgt hiertoe onderstaande procedure:
1. Surf naar huygenslyceum.dedecaan.net/
2. Klik rechtsboven op Inloggen 
3. Kies rechts bij "Nieuw op deze site?" voor 'ouder/verzorger
4. Vul de gevraagde gegevens in.