Examen en pta

Om je diploma in ontvangst te kunnen nemen, moet je voldoen aan het examenreglement (conceptversie) en het PTA