Examen en pta

Om je diploma in ontvangst te kunnen nemen, moet je voldoen aan het examenreglement en het PTA.

Klik hier voor het examenreglement.

Klik hier voor de gang van zaken tijdens de schoolexamens.