Examen en pta

Om je diploma in ontvangst te kunnen nemen, moet je voldoen aan het examenreglement en het PTA (aanpassing Maatschappijleer) (erratum Createch/NLT).