Examen en pta

Om je diploma in ontvangst te kunnen nemen, moet je voldoen aan het examenreglement (erratum) en het PTA (erratum Cambridge) (erratum Frans).