Examen en pta

Om je diploma in ontvangst te kunnen nemen, moet je voldoen aan het examenreglement (erratum) en het PTA.

Erratum examenregelement ivm rekentoets en cum laude regeling