excellente leerlingen

Excellente leerlingen

De slogan van onze school is ‘veelzijdig als jij’. Voor onze veelzijdige leerlingen bieden wij dan ook een uitgebreid excellentieprogramma aan, zodat zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. Bij veelzijdige leerlingen hoort een veelzijdig programma.

Het excellentieprogramma van het Huygens Lyceum bevat de volgende onderdelen:

Denkkracht
Denkkracht is een programma voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken op school. In de brugklas worden testen afgenomen en aan de hand van die resultaten worden er uitnodigingen verstuurd voor deelname aan Denkkracht. In leerjaar twee tot en met vijf wordt gekeken naar de resultaten die gehaald zijn in het voorafgaande jaar. Heeft uw kind op het laatste eindrapport gemiddeld een acht of hoger gehaald, dan wordt hij/zij uitgenodigd om deel te nemen aan Denkkracht.

De extra uitdaging vinden deze leerlingen door een eigen project te bedenken waar onder lestijd (met toestemming van de betreffende vakdocent) aan gewerkt wordt. De leerling schrijft zelf een voorstel voor een project dat in één jaar af te ronden is, alleen of samen met andere leerlingen. Zij krijgen een begeleider die helpt met het uitvoeren van je project. Ook volgen ze enkele lessen in plannen, mindmappen, creatief denken en presenteren.

Aan het einde van het schooljaar kunt u de presentatie van het project van uw zoon of dochter bijwonen, samen met docenten en medeleerlingen. Met een excursie wordt het jaar gezamenlijk afgesloten.
Foto’s denkkrachtprojecten

Cambridge
Is uw zoon of dochter heel goed in Engels en wil hij/zij wel extra uren Engels volgen? Als leerlingen meer aankunnen dan het gewone lesprogramma en meer uitdaging willen, dan zijn zij geschikt voor Cambridge Engels! Het levert ze het Cambridge Certificate of Advanced English op, wat veel voordelen kan opleveren op het hbo of de universiteit.

In de brugklas maakt uw kind de Preliminary English Test om te kijken of hij/zij in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat uw kind native speaker is, omdat uw gezin een tijd in het buitenland gewoond heeft of omdat hij/zij om andere redenen heel goed is in Engels. De lessen starten na de herfstvakantie en lopen tot het einde van het schooljaar. Dit programma kost €60 op jaarbasis.

Als uw kind aan het einde van de brugklas een 8,5 of hoger staat voor Engels, leg hij/zij een Placement Test af. Als die test goed gemaakt is en de docent geeft een positief advies, dan mag uw kind deelnemen aan één van de FCE2 classes tegen betaling van €80 op jaarbasis.

Heeft uw kind na de FCE2 classes goede resultaten en goede inzet? Dan mag hij/zij deelnemen aan één van de FCE3 classes, tegen betaling van €80 op jaarbasis.

Als uw kind aan het einde van het derde jaar een 8,5 of hoger staat voor Engels, maakt hij/zij de toelatingstoets voor één van de twee CAE classes. De CAE classes lopen tot december in het vijfde jaar, dan wordt het officiële examen afgelegd. De kosten voor deze lessen in het vierde jaar bedragen €240 op jaarbasis. In het vijfde jaar betaal je €100 voor de lessen en €220 voor het examen. Dit laatste bedrag moet betaald worden aan the British Council.

Voor meer informatie of vragen, stuurt u een e-mail naar ubb@huygenslyceum.nl

Goethe- Duits
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus“

Het Huygens Lyceum biedt uw zoon of dochter in de vijfde klas de mogelijkheid om een Goethe-certificaat Duits te halen. Het belang van de Engelse taal is iedereen bekend, maar wist u dat het Duits met 105 miljoen sprekers de grootste Europese moedertaal is? Daarnaast is Duitsland onze grootste handelspartner. Met het beheersen van Duits op hoog niveau kan uw kind zichzelf onderscheiden!

Een Goethe-certificaat is een wereldwijd erkend diploma, waarmee uw kind zijn kennis van het Duits officieel aantoont. Uw zoon of dochter wordt toegelaten tot het Goethe-traject op basis van het schrijven van een motivatiebrief en een positief advies van zijn/haar docent Duits. Als leerlingen worden toegelaten, betekent dit dat ze vanaf december twee uur in de week versterkt Duits op hun rooster krijgen. Tijdens deze uren worden leerlingen op het examen voorbereid. Alle vaardigheden komen aan bod: luister-, spreek, lees- en schrijfvaardigheid. De leerling legt het Goethe-examen in principe op ERK-niveau B2 af; als tijdens de lessen blijkt dat hij/zij een hoger niveau aankan, dan is examen op C1-niveau afleggen ook mogelijk!

Na het behalen van het certificaat mag de leerling, in overleg met je docent Duits, een individueel traject afspreken voor de reguliere lessen Duits in de zesde klas. Wil de leerling bepaalde lessen overslaan omdat de stof al wordt beheerst? Dat kan! Wil de leerling graag alle reguliere lessen bijwonen tot en met het examen? Natuurlijk is dat ook mogelijk! Maatwerk voor de individuele leerling is het devies!

Als u meer informatie over het Goethe-certificaat wilt, kunt u kijken op de volgende website.