excellentie

Een leerling die iets extra’s kan, moet gestimuleerd worden dat ook te doen! Op het Huygens dagen we de leerling uit deze stap te zetten. Dat kan in de breedte in ons Denkkrachtprogramma of via deelname aan wedstrijden. Je kunt ook een Cambridge- of Goethe-certificaat halen.


Denkkracht
Denkkracht is een programma voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken op school. Die uitdaging vinden zij door een eigen project te bedenken waar onder lestijd (met toestemming van de betreffende vakdocent) aan gewerkt wordt. Het project kan van alles inhouden: een onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp, het deelnemen aan de lego-league, maar ook door bijvoorbeeld met zelf geschreven muziek meedoen aan Kunstbende (een landelijke wedstrijd voor jong talent).

In de brugklas worden testen afgenomen en aan de hand van de resultaten van deze testen worden leerlingen uitgenodigd voor deelname aan het Denkkrachtprogramma. Voor de deelnemers in de tweede tot en met de vijfde klas wordt gekeken naar de resultaten die leerlingen het voorafgaande jaar behaalden. Leerlingen die op het voorgaande eindrapport gemiddeld een acht of hoger stonden worden uitgenodigd voor deelname aan het Denkkrachtprogramma.

Deelnemende leerlingen schrijven een voorstel voor een project dat in één jaar af te ronden is. Dat mag samen met andere leerlingen of alleen. Bij het werken aan hun project worden leerlingen begeleid door een docent, die de tijdsplanning en het proces in de gaten houdt aan de hand van een logboek. Daarnaast krijgen leerlingen korte introductielessen in plannen, mindmapping, creatief denken en presentatievaardigheden. 

Aan het einde van het schooljaar houden leerlingen een presentatie op een speciale avond, waar ouders, docenten en medeleerlingen kunnen komen kijken naar de resultaten van het project. De dag erna gaan we op excursie om zo het jaar gezamenlijk en ontspannen af te sluiten. Ten slotte wordt het project beoordeeld met een ‘G’, een ‘V’, een ‘T’ of een ‘O’. Deze beoordeling komt ook op het rapport te staan. Na 2 jaar een positieve beoordeling voor Denkkracht te hebben gehaald, krijgen de leerlingen een certificaat waarop de prestaties van het project vermeld staan. 


Cambridge
Het HBO en WO bieden meer en meer studies in het Engels aan. Met het Cambridge Certificate of Advanced English kom je goed beslagen ten ijs. Mocht je overwegen in het buitenland te gaan studeren: het Cambridge Certificate of Advanced English is vaak een toelatingseis voor een Engelstalige universiteit!

We werken in de gehele onderbouw voor het vak Engels met een compleet Engelstalige methode Solutions. Op die manier denken we een nog hoger niveau van Engels te kunnen bereiken met onze leerlingen. Toch stromen er ieder jaar leerlingen in bij ons op school die meer aankunnen en uitdaging buiten de reguliere lessen nodig hebben voor Engels. Voor leerlingen uit klas 1 en 2 is daarom een Bridge to Cambridge programma opgesteld en leerlingen uit klas 3, 4 en 5 kunnen het Cambridge Engels programma volgen.

De Bridge to Cambridge en Cambridge programma’s worden naast de reguliere lessen Engels aangeboden. Bridge to Cambridge is een van de VERDER projecten waar leerlingen zelf voor kunnen kiezen. Deze lessen zijn bedoeld om alle leerlingen uit deze jaarlagen een kans te geven om hun Engelse taalvaardigheid te verbeteren. De methode wordt door de docent aangepast aan de leerling zodat iedereen een individuele uitdaging kan vinden. Aan het einde van de 2e klas vindt er een Entrance Test plaats voor alle leerlingen die in de 2e klas voor Engels een 8 of hoger staan of die door de vakdocent worden geselecteerd. Leerlingen kunnen worden geselecteerd als ze in de les een sterke inzet en motivatie tonen, waardoor ze laten zien dat ze de potentie hebben om succesvol aan het programma te kunnen deelnemen. Voor de Entrance Test geldt dat de leerlingen die vallen in de groep met de hoogste 50 scores voor het Cambridge programma in de 3e klas worden aangemeld. De lessen in klas 3 voldoen aan het niveau van FCE (First Certificate in English). Bij deelname aan het programma krijgen alle leerlingen één extra les Cambridge per week, in twee groepen. De lessen kosten € 80,00 op jaarbasis. In de bovenbouw, beginnend in klas 4, volgen de leerlingen Cambridge Advanced English (CAE). Toelating is hierbij opnieuw op basis van een Entrance Test en een advies van de vakdocent. De leerlingen moeten inmiddels op, of zo dichtbij mogelijk het CAE niveau kunnen scoren. Het lesgeld voor het 4e jaar (twee extra lessen per week) bedraagt € 240,00. Er wordt ook een Cambridge reis naar Edinburgh georganiseerd in het 4e jaar. Dit is een extra activiteit, niet noodzakelijk voor het goed af kunnen leggen van het examen en deelname is op vrijwillige basis. De kosten voor deze reis bedragen niet meer dan € 500,00. Het CAE examen is in november of december, als de leerlingen in de vijfde klas zitten. Het lesgeld voor het 5e jaar is € 100,00. Het examengeld, dat afgedragen moet worden aan The British Council, bedraagt ongeveer € 250,00.

‘Cambridge ESOL exams are the world's leading range of certificates for learners of English. Each year they are taken by over 2 million people, in 130 countries. They can help you gain entrance to a university or college, improve your job prospects and measure your progress in English’.

Het behalen van een Cambridge Certificate is een diploma voor het leven!

Het Huygens Lyceum is opnieuw benoemd tot officieel Cambridge English Preparation Centre door The British Council. 

Wedstrijden
Voor leerlingen op de middelbare school worden landelijk of regionaal veel wedstrijden georganiseerd. We stimuleren onze leerlingen om hier aan mee te doen, zodat ze hun veelzijdigheid kunnen laten zien.


ORION Awards
Zo doet onze school elk jaar mee met de ORION-awards: een muziekwedstrijd tussen de ORION-scholen. In 2016 heeft het Huygens zelfs gewonnen! Britte Lenderink met gitaar en zang (5V), Maaike Heemstra met de cello (4H) en Eliana Reumerman met zang (4V) brachten het nummer “Bookgirl”, door Britte zelf geschreven. Het was een prachtig ingetogen nummer, dat loepzuiver en overtuigend werd gebracht door de engelachtige dames. Muziekdocente Chloë Zevenbergen voegde er de cello en een tweede stem aan toe en heeft tot in de kleedkamer met hen aan het nummer gesleuteld. En die mooie samenwerking leverde de winst op!


Wiskunde
Jaarlijks wordt in maart de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in veertig landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. In de brugklas doen alle leerlingen mee, daarna de leerlingen die dit graag willen. De beste leerlingen mogen door naar de landelijke wedstrijd.


Informatica
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor alle leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool tot klas 6 van het voortgezet onderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica. Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Jaarlijks doen leerlingen uit klas 3 tot en met 6 hieraan mee.

Overige wedstrijden
Het Huygens heeft een actieve debatgroep die graag deelneemt aan debatwedstrijden, zoals het van Abbe debat. Verder doen we mee met Model United Nations en nemen we deel aan olympiades voor diverse vakken.


Goethe
'Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus'.

Het Huygens Lyceum biedt je in de vijfde klas de mogelijkheid om een Goethe-certificaat Duits te halen. Het belang van de Engelse taal is iedereen bekend, maar wist je dat het Duits met 105 miljoen sprekers de grootste Europese moedertaal is? Daarnaast is Duitsland onze grootste handelspartner. Met het beheersen van Duits op hoog niveau kun je jezelf onderscheiden!

Een Goethe-certificaat is een wereldwijd erkend diploma, waarmee je je kennis van het Duits officieel aantoont. Je wordt toegelaten tot het Goethe-traject op basis van het schrijven van een motivatiebrief en een positief advies van je docent Duits. Als je wordt toegelaten, betekent dit dat je vanaf december twee uur in de week versterkt Duits op je rooster krijgt. Tijdens deze uren word je op het examen voorbereid. Alle vaardigheden komen aan bod: luister-, spreek, lees- en schrijfvaardigheid. Je legt het Goethe-examen in principe op ERK-niveau B2 af; als tijdens de lessen blijkt dat je een hoger niveau aankunt, dan is examen op C1-niveau afleggen ook mogelijk! De kosten voor het volgen van de lessen Goethe Duits zijn € 150,00, inclusief materialen. Het examengeld, dat de school afdraagt aan het Goethe Instituut, bedraagt € 200,00.

Na het behalen van het certificaat, mag je in overleg met je docent Duits een individueel traject afspreken voor de reguliere lessen Duits in de zesde klas. Maatwerk voor de individuele leerling is het devies! Als de leerlingen lessen over willen slaan, dan mag dat. De leerling heeft hierin de keuze.

Als je meer informatie over het Goethe-certificaat wilt, kun je op de volgende website kijken: Informatie Goethe-certificaat


Delf
Wil je je horizon verbreden? Dan ga je voor DELF!

Het Huygens Lyceum biedt een extra uitdaging voor bovenbouwleerlingen door ze de mogelijkheid te geven het DELF JUNIOR examen af te leggen. Frans is de enige taal die samen met het Engels wereldwijd op alle continenten wordt gesproken. Meer dan 200 miljoen mensen verdeeld over vijf werelddelen spreken Frans. Frans is dus een belangrijke taal voor het internationaal verkeer. Frans spreken is een pré om werk te vinden in een van de vele Franse en Franstalige multinationals (distributie, auto-industrie, luxe, aeronautica). Als vijfde economische grootmacht in de wereld is Frankrijk aantrekkelijk voor ondernemers, onderzoekers en veel buitenlandse studenten. Door Frans te leren kun je je eigen (internationale) carrièremogelijkheden vergroten.

DELF JUNIOR staat voor “Diplôme d’Études en langue française”. Het is een internationaal erkend diploma voor de vaardigheid in het Frans. Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd en wordt uitgegeven door het Franse Ministerie van Onderwijs. Na een positief advies van je docent Frans en een evaluatie van je docenten DELF (minimaal ERK- niveau B1) mag je deel nemen aan de DELF JUNIOR lessen die direct na de herfstvakantie beginnen. Je krijgt 1 à 2 lesuren DELF per week. Alle vaardigheden worden geoefend, maar de meeste aandacht gaat uit naar de luister- en spreekvaardigheden. De lessen en de opgaven zijn in het Frans. Je legt het DELF JUNIOR examen af op ERK-niveau B2. Het examen wordt opgesteld door het Instituut Français dat de internationale kwaliteit garandeert. De onderdelen lees-, schrijf- en luistervaardigheid worden in maart afgenomen door je docenten DELF. Het mondeling examen wordt een week later afgenomen door iemand van het instituut Français.

Voor meer informatie over DELF kun je op de volgende website kijken: DELF

Prep centre Cambridge.jpg