identiteit

Het Huygens Lyceum is een christelijke school. Onze identiteit is zichtbaar in de volgende zaken:

Van dag tot dag 
De basis van onze school ligt in onze christelijke identiteit. Omzien naar je naaste, oprechte aandacht schenken en elkaar kennen zijn belangrijke waarden in onze dagelijkse omgang met elkaar. Docenten en conciërges hebben een actieve rol in deze sfeer: leerlingen kunnen altijd bij hen terecht als het even niet gaat. Als het nodig is, seinen zij de mentor of leerlingcoördinator van de leerling in. Docenten kennen hun leerlingen en weten wat hen bezig houdt. Bewust naar elkaar omzien geeft vertrouwen en veiligheid. 
 
Dagopening 
Op het Huygens kan de dag worden geopend met een tekst ter overdenking. Hiervoor heeft elke docent het tijdschrift 'Oase' ter beschikking, een leidraad voor deze dagopening. Elke week heeft een thema en per dag kunnen docenten zelf een keuze maken voor een tekst die aansluit bij dit thema. Als er belangrijk actueel nieuws is, kiezen docenten er vaak voor om hierover een dagopening te verzorgen.  
De dagopening is belangrijk. Het is een rustpunt aan het begin van de dag, waarin een bepaalde gedachte centraal staat. Even stil staan bij de wezenlijke zaken die iedereen aangaan, is waardevol voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar én hun docent.  

Vak Levensbeschouwing
Van klas 1 tot en met 4 (havo), 5 (vwo) heeft elke leerling het vak levensbeschouwing. In de onderbouw worden de wereldgodsdiensten behandeld. Hoe geeft elke godsdienst/levensbeschouwing antwoord op de verschillende levensvragen? Gaandeweg komen hier allerlei levensovertuigingen bij die vanuit een ander perspectief kijken naar de antwoorden waar elk mens naar op zoek is. In de bovenbouw worden de oosterse godsdiensten, filosofie en ethiek behandeld. De ontwikkeling van de leerling staat in het vak levensbeschouwing centraal: door met elkaar respectvol open te staan voor verschillende denkbeelden, overtuigingen en geloven, verrijk je je denkwereld. 
 
Vieringen 
Twee keer per jaar organiseren leerlingen met docenten een viering: met Kerstmis en met Pasen. Teksten, muziek en zang worden verzorgd door de leerlingen, in samenwerking met docenten. De overweging wordt door een leerling gehouden. Het zijn bijzondere momenten in het schooljaar om samen bij stil te staan.