identiteit

Identiteit

Het Huygens Lyceum is een christelijke school. Onze identiteit klinkt door in de volgende zaken:

Van dag tot dag 
De basis voor ons handelen ligt in onze christelijke identiteit. Omzien naar je naaste, oprechte aandacht schenken en elkaar kennen zijn belangrijke waarden in onze dagelijkse omgang met elkaar. Conciërges hebben een actieve rol in deze sfeer: leerlingen kunnen altijd bij hen terecht als het even niet gaat. Als het nodig is, seinen zij de mentor of conrector van de leerling in. Docenten kennen hun leerlingen en weten wat hen beweegt. Bewust naar elkaar omzien geeft vertrouwen en veiligheid. 
 
Dagopening 
Op het Huygens wordt de dag geopend met een tekst ter overdenking. Hiervoor heeft elke docent 'Oase' ter beschikking, een leidraad voor deze dagopening. Elke week heeft een thema en per dag kunnen docenten zelf een keuze maken voor een tekst die aansluit bij dit thema. Als er belangrijk actueel nieuws is, kiezen docenten er vaak voor om hierover een dagopening te verzorgen.  
De dagopening is belangrijk. Het is een rustpunt aan het begin van de dag, waarin een bepaalde gedachte centraal staat. Even stil staan bij de wezenlijke zaken die iedereen aangaan, is waardevol voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar én hun docent.  

Vak Levensbeschouwing
Van klas 1 tot en met 4 heeft elke leerling het vak levensbeschouwing. In de onderbouw worden de vier grootste godsdiensten behandeld en de manier waarop elke godsdienst antwoord geeft op levensvragen. Gaandeweg komen hier levensovertuigingen bij die vanuit een ander perspectief licht kunnen werpen op de antwoorden waarnaar elk mens op zoek is. In de bovenbouw wordt ethiek behandeld. De ontwikkeling van de leerling staat in het vak levensbeschouwing centraal: door met elkaar respectvol open te staan voor verschillende denkbeelden, overtuigingen en geloven, verrijk je de denkwereld van leerlingen. 
 
Vieringen 
Twee keer per jaar organiseren leerlingen met docenten een viering: met Kerstmis en met Pasen. Teksten, muziek en zang worden verzorgd door de leerlingen, in samenwerking met docenten. De overweging wordt door een leerling gehouden. Het zijn bijzondere momenten in het schooljaar.

  • IMG_8137.JPG
  • IMG_8156.JPG
  • IMG_8186.JPG
  • IMG_8208.JPG