kennismaking

Het Huygens leert je kennen!

Kennismaken begint voor het Huygens Lyceum direct bij de aanmelding. Je wordt persoonlijk ontvangen en tijdens je aanmelding wordt er echt tijd voor je genomen. Op het formulier mag je aangeven bij wie je graag in de klas wilt.

Daarna wordt jouw basisschool bezocht en worden de aangemelde leerlingen doorgesproken. De leerkrachten van groep 8 lichten het onderwijskundig rapport toe, zodat er nuances aangebracht kunnen worden in hetgeen er op papier staat. Voor het Huygens is dit waardevolle informatie, die er mede voor zorgt dat we onze leerlingen goed kunnen begeleiden. Je bent bekend als je voor de eerste keer hier op school komt.

De eerste keer dat je op school komt is op 20 juni 2018: dan is de kennismakingsmiddag voor onze nieuwe brugklaslichting! Je ziet dan je klas en je mentor. Je krijgt te horen waar je je boeken kunt bestellen en wat je aan moet schaffen. Na deze middag is het nieuwe jaar iets minder spannend: je weet bij wie je in de klas komt!

De kennismaking wordt voortgezet op de eerste twee schooldagen. Op die dagen worden de brugklassers wegwijs gemaakt in het gebouw, op Magister en in hun rooster; ook doe je samenwerkings- en namenspellen, om elkaar te leren kennen.

Deze voorzichtige kennismaking wordt verdiept tijdens het brugklaskamp in de eerste week van oktober. Ieder heeft zijn draai gevonden in de klas en tijdens het kamp is er tijd en ruimte om wat verder om je heen te kijken: er worden heel wat nieuwe vriendschappen afgesloten!

Het hele proces van kennis maken wordt begeleid door de mentor. Dit is een vakdocent, die studieles en mentorles geeft aan de klas. De taak van de mentor is om alle leerlingen te volgen in hun welzijn, hun betrokkenheid en plaats in de klas, en hun resultaten.

  • IMG_2661.JPG
  • image017.jpg
  • image018.jpg