kunst

Kunstonderwijs
Kunstonderwijs is een belangrijke pijler van het Huygens Lyceum. Kunstvakken zijn bij uitstek geschikt om leerlingen buiten de lijntjes te laten kijken en in het creatieve proces verder te gaan dan ze van zichzelf verwachten. ‘Makerschap’ is een belangrijk element binnen de kunstvakken. Naast het product van hun werk wordt er ook gekeken naar het proces zelf en hoe de leerlingen hun keuzes binnen dat proces verantwoorden. Daarbij ontdekken de leerlingen wie ze zelf zijn en ervaren ze hoe het is om door een andere bril naar de wereld om zich heen te kijken en te luisteren.

Kunstvakken op het rooster
Alle leerlingen volgen in klas 1 en 2 tekenen, muziek en drama. Alleen gymnasium klas 2 volgt geen drama, wel tekenen en muziek.
Bij tekenen is natuurlijk de praktische kant van het vak heel belangrijk. Daarnaast krijgen de leerlingen ook les in kunstbeschouwen. Binnen de tekenlessen wordt gewerkt met visual thinking strategies (VTS). Dit is een methode om op een laagdrempelige manier samen over kunst te praten. De aanpak leert leerlingen open en zonder oordeel waarnemen, onderzoeken en luisteren naar elkaar door te kijken naar kunstwerken. Het vak tekenen kan door leerlingen als eindexamenvak gekozen worden.
Ook bij muziek en drama maken leerlingen kennis met de praktische kant van het vak, er wordt aandacht besteed aan zowel stijl als vorm. Ze leren hoe ze zichzelf kunnen uitdrukken in deze kunstvorm. Daarnaast staat je werk presenteren voor de groep centraal: de leerlingen oefenen om zich te uiten voor publiek.

CKV
Het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) wordt gevolgd door alle leerlingen uit het vierde jaar. Uitzondering zijn de gymnasiumleerlingen, zij volgen het vak KCV (klassieke culturele vorming).
Bij CKV gaan de leerlingen aan de slag met verschillende vormen van kunst en cultuur. Het doel is om de maker in zichzelf te ontdekken. Dit doen ze door zelf aan het werk te gaan én het werk van professionals te bezoeken. Smaakontwikkeling en kritisch kijken zijn een onderdeel van het vak.
Aan het begin van de 4e klas kiezen leerlingen een discipline die hun leuk, interessant of boeiend lijkt. Binnen deze discipline wordt in fases verbredend en verdiepend gewerkt. Aan het einde van het jaar worden eindpresentaties van verschillende disciplines gehouden in de vorm van een meesterproef.

Er zijn 4 disciplines waar de leerlingen uit mogen kiezen: beeldend, film, muziek en design. Al deze disciplines worden gedoceerd door vakmensen. Naast deze disciplines maken leerlingen via workshops kennis met andere kunstvormen zoals b.v. fotografie.

Schoolbreed: Cultuurkaart
Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een CJP-kaart kunnen krijgen, om zo de kunst- en cultuureducatie op de middelbare scholen een extra impuls te geven. Het Huygens Lyceum doet hier graag aan mee. Onze school kiest voor deze investering omdat leerlingen er voordeel bij hebben en vooral omdat het een signaalfunctie heeft: wij vinden kunst en cultuur belangrijk!

Het Huygens Lyceum investeert een bepaald bedrag en krijgt daar een budget voor de leerlingen voor terug. Dat geld besteden we aan culturele activiteiten. In onze jaarplanner zijn al deze activiteiten terug te vinden. Met de CJP-kaart kunnen leerlingen kortingen krijgen bij culturele instellingen en diverse winkels. Welke winkels dat zijn, is terug te vinden op www.cultuurkaart.nl.

Theatergroep
De Huygens Theatergroep is een buitenschoolse activiteit waar jaarlijks een grote groep leerlingen actief is op het gebied van spel, regie, muziek ,dans, decor, kleding, schmink, video, p.r., techniek en productie. 

Het is een werkplaats waar leerlingen een breed scala aan talent kunnen ontwikkelen en tonen. Elk jaar opnieuw beleven zij onder professionele begeleiding het avontuur van samen theater maken met steeds weer een verrassend resultaat!

In de productie wordt jaarlijks een andere keuze gemaakt: het ene jaar speelt de Theatergroep vanuit een bestaand script, het andere jaar schrijven de leerlingen het zelf. Er kan een jaar tussen zitten met veel zang en dans, het andere jaar niet. Welke keuzes er ook gemaakt worden: elk jaar levert de Huygens Theatergroep een visueel spektakel van hoge kwaliteit!

Huygensfest
Sinds 2023 organiseert het Huygens Lyceum het Huygensfest in de Schalm in Veldhoven. Leerlingen treden op in veel verschillende disciplines: zang, muziek, dans, cabaret en presentatie. Het is de opvolger van de legendarische muziekavonden uit het verleden. Het geheel is in een festivaljasje gestoken waardoor het een dynamische en gevarieerde avond wordt. Voor ieder wat wils!

Halverwege november kunnen leerlingen auditie doen voor deze avond. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de act, maar zeker ook naar flair en de manier waarop leerlingen zich presenteren. 

Schoolorkest en schoolband
Muzikale leerlingen kunnen deelnemen aan het schoolorkest. Elke leerling die een instrument bespeelt, het maakt niet uit op welk niveau, is van harte uitgenodigd om mee te doen in het schoolorkest. Het orkest staat onder leiding van onze bevlogen muziekdocente Chloë Zevenbergen.

De schoolband is samengesteld uit leerlingen die bijzonder getalenteerd zijn in muziek en die het leuk vinden om in de schoolband te zitten: het vraagt namelijk inzet, loyaliteit en tijd. De schoolband treedt vaak op: bij de kerst- en paasviering, verschillende optredens tijdens het Huygensfest en tijdens feestelijke gelegenheden binnen school. In de band zitten zowel muzikanten als zangers en zangeressen en zij worden ‘ontdekt’ tijdens de muzieklessen en bij de audities voor de muziekavond.

Muziekatelier
Het muziekatelier is een plek op school om lekker muziek te maken of om elkaar muzikaal te ontmoeten. Iedere leerling is welkom, ongeacht het niveau of leeftijd. Thema’s zoals bandcoaching, componeren, podiumpresentatie en zingen komen voorbij. Het muziekatelier is een plek om onder begeleiding een persoonlijke muzikale ontwikkelingen door te maken.

Beeldbank-HL-2023-Web-16-9-24.jpg