kunst

Kunstonderwijs is een belangrijke pijler van het Huygens. Kunstvakken zijn bij uitstek geschikt om leerlingen ‘buiten de lijntjes’ te laten kijken en in het creatieve proces verder te laten gaan dan ze van zichzelf zouden verwachten. ‘Makerschap’ is een belangrijk element binnen de kunstvakken evenals het proces zelf en hoe de leerlingen hun keuzes binnen dat proces verantwoorden.

Kunstvakken op het rooster
Alle leerlingen krijgen in de onderbouw tekenen, muziek en drama. Bij tekenen is natuurlijk de praktische kant van het vak heel belangrijk,maar de leerlingen krijgen daarnaast ook les in kunstbeschouwen en in kunstgeschiedenis: de oudheid in de brugklas, de middeleeuwen in de tweede klas en de renaissance en de barok in de derde klas. Bij muziek en drama staat in beginsel het optreden zelf centraal: de leerlingen moeten zich leren te uiten voor publiek. Naast deze expressieve kant wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan stijl en vorm, zowel bij drama als muziek.

CKV
Het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) wordt gevolgd door alle leerlingen uit het vierde jaar. Uitzondering zijn de gymnasiumleerlingen, zij volgen het vak KCV.
Bij CKV gaan de leerlingen aan de slag met verschillende vormen van kunst en cultuur. Het doel van CKV is om de leerlingen hiermee kennis te laten maken als publiek, maar zeker ook als maker.
Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen twee disciplines die hun leuk, interessant of boeiend lijken. De ene discipline doen ze het eerste half jaar en de andere het tweede gedeelte. Aan het einde van het jaar worden er eindpresentaties van de verschillende disciplines gehouden. De leerlingen mogen dan zelf kiezen met welke discipline hun groep aan de gang gaat. Zij mogen zelf de invulling van hun presentatie bedenken en ze worden begeleid door een docent.

Er zijn maar liefst 6 disciplines waar de leerlingen uit mogen kiezen: Theater, Beeldend, Dans, Muziek, Fotografie en Design. Al deze vakken worden gegeven door echte vakmensen.

Schoolbreed: Cultuurkaart
Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een cultuurkaart kunnen krijgen, om zo de kunst- en cultuureducatie op de middelbare scholen een extra impuls te geven. Onze school doet hier graag aan mee. Onze school kiest voor deze investering omdat leerlingen er voordeel bij hebben en vooral omdat het een signaalfunctie heeft: wij vinden kunst en cultuur belangrijk!

School investeert een bepaald bedrag en krijgt daar een budget voor de leerlingen voor terug. Dat geld besteden we aan culturele activiteiten. In onze jaarplanner zijn al deze activiteiten terug te vinden. Met de CJP-kaart kunnen leerlingen kortingen krijgen bij culturele instellingen en diverse winkels. Welke winkels dat zijn, is terug te vinden op www.cultuurkaart.nl.
 

Theatergroep
De Huygens Theatergroep is een buitenschoolse activiteit waar jaarlijks een grote groep leerlingen actief is op het gebied van spel, regie, muziek ,dans, decor, kleding, schmink, video, p.r., techniek en productie. 

Het  is een werkplaats waar leerlingen een breed scala aan talent kunnen ontwikkelen en tonen. Elk jaar opnieuw beleven zij onder professionele begeleiding het avontuur van samen theater maken met steeds weer een verrassend resultaat!

In de productie wordt jaarlijks een andere keuze gemaakt: het ene jaar speelt de Theatergroep vanuit een bestaand script, het andere jaar schrijven de leerlingen het zelf. Er kan een jaar tussen zitten met veel zang en dans, het andere jaar niet. Welke keuzes er ook gemaakt worden: elk jaar levert de Huygens Theatergroep een visueel spektakel van hoge kwaliteit!

Muziekavond
Elk jaar organiseert het Huygens twee veelzijdige muziekavonden. Leerlingen treden op in veel verschillende disciplines: zang, muziek, dans, cabaret en presentatie.

Medio november kunnen leerlingen auditie doen voor deze avond. Er wordt gekeken naar kwaliteit, maar zeker ook naar flair en de manier waarop leerlingen zich presenteren. 

Schoolorkest en schoolband
Muzikale leerlingen komen aan hun trekken in het schoolorkest. Elke leerling die een instrument bespeelt, maakt niet uit op welk niveau, is van harte uitgenodigd om mee te doen in het Schoolorkest. Dit orkest treedt jaarlijks op tijdens de Muziekavond: zij verzorgen de spetterende opening en het grootse slot! Het orkest staat onder leiding van onze bevlogen muziekdocente Chloë Zevenbergen.

De schoolband is samengesteld uit leerlingen die bijzonder getalenteerd zijn in muziek en die het leuk vinden om in de schoolband te zitten: het vraagt namelijk inzet, loyaliteit en tijd. De schoolband treedt vaak op: bij de kerst- en paasviering, zij begeleiden het gros van de optredens op de muziekavond en zij worden gevraagd bij feestelijke gelegenheden binnen school. In de band zitten zowel muzikanten als zangers en zangeressen en zij worden ‘ontdekt’ tijdens de muzieklessen en bij de audities voor de muziekavond.