Lessen

In de brugklas krijg je les in verschillende vakken. Hieronder staat een overzicht van de vakken die je volgt en de overige lessen die je aangeboden krijgt. Je kunt over sommige vakken in de kolom hiernaast extra informatie lezen. 

Brugklas havo
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, godsdienst, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.

Brugklas atheneum/havo
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, godsdienst, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.

Brugklas gymnasium
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, Latijn, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, godsdienst, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.

Extra informatie
Hieronder lees je meer informatie over sommige vakken.

Wat is studieles?
Tot de kerstvakantie krijg je een lesuur in de week studieles van je mentor. Tijdens deze uren krijg je les in studievaardigheden: je agenda invullen, je huiswerk plannen, woordjes leren enzovoort.
Na de kerstvakantie wordt de studieles omgezet in een steunles. Je mag dan kiezen voor extra hulp bij de vakken Nederlands, wiskunde of zaakvakken.

Wat is mentorles?
Je hebt het hele schooljaar een lesuur in de week een mentorles. Tijdens deze uren word je begeleid door je mentor en word je geholpen met al je problemen. Denk bijvoorbeeld aan klassikale lessen waarin het gaat over thema’s als samenwerken en pesten, maar denk ook aan individuele mentorgesprekken.

Wat is BTR?
BTR staat voor Beter Taal en Rekenen. Je krijgt een uur de kans om je spelling of leesvaardigheid te verbeteren.

Wat is Cambridge-Engels?
Als je erg goed bent in Engels, dan krijg je de kans om een extra uur Engels te volgen: Cambridge. Na de herfstvakantie starten deze lessen.