lessen in de bovenbouw

Lessen in de bovenbouw

In de bovenbouw volgt uw kind de lessen die horen bij zijn of haar profiel. Hieronder staat een overzicht van de algemene vakken die leerlingen volgen, de profielvakken en de overige lessen die aangeboden worden.

Algemene vakken 4H: Nederlands, Engels, levensbeschouwing, CKV en lichamelijke opvoeding.

Algemene vakken 5H: Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.

Profielvakken NT:
verplicht: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, wiskunde D
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, biologie, economie

Profielvakken NG:
verplicht: wiskunde B (of A), natuurkunde, scheikunde, biologie
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, economie, wiskunde D

Profielvakken EM:
verplicht: wiskunde A (of B), geschiedenis, economie
profielkeuze: aardrijkskunde of bedrijfseconomie
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde

Profielvakken CM:
verplicht: geschiedenis, aardrijkskunde
profielkeuze (2 vakken kiezen): Duits, Frans, tekenen
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, biologie, economie, wiskunde A

Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.