lessen in de onderbouw

Lessen in de onderbouw

In 2 gymnasium krijgt uw kind les in verschillende vakken. Hieronder staat een overzicht van de vakken die de leerlingen volgen en de overige lessen die aangeboden worden.

Vakken 2G: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, natuurkunde, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.       
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, taalkracht, Cambridge-Engels.

Vakken 3G:  Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, science, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing, tekenen en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: mentorles

Eventueel: BTR, taalkracht, Cambridge-Engels.