lessen

Lessen

In de brugklas krijgt uw kind les in verschillende vakken. Hieronder staat een overzicht van de vakken die de brugklasleerlingen volgen en de overige lessen die aangeboden worden. U kunt over sommige vakken onder het overzicht meer informatie lezen.

Brugklas havo
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, godsdienst, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.

Brugklas atheneum/havo
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, godsdienst, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.

Brugklas gymnasium
Vakken: Nederlands, Engels, Frans, Latijn, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, science, godsdienst, tekenen, muziek, drama en lichamelijke opvoeding.
Overige lessen: studieles, mentorles.
Eventueel: BTR, Cambridge-Engels. 

Extra informatie

Wat is studieles?
Tot de kerstvakantie krijgt een brugklasleerling een lesuur in de week studieles van zijn mentor. Tijdens deze uren krijgen zij les in studievaardigheden: agenda invullen, huiswerk plannen, woordjes leren enzovoort.
Na de kerstvakantie wordt de studieles omgezet in een steunles. Leerlingen mogen dan kiezen voor extra hulp bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde of zaakvakken.

Wat is mentorles?
Brugklasleerlingen hebben het hele schooljaar een lesuur in de week een mentorles. Tijdens deze uren worden zij begeleid door hun mentor en worden ze geholpen met al hun problemen. Denk bijvoorbeeld aan klassikale lessen waarin het gaat over thema’s als samenwerken en pesten, maar denk ook aan individuele mentorgesprekken.

Wat is BTR?
BTR staat voor Beter Taal en Rekenen. Leerlingen krijgen een uur de kans om spelling of leesvaardigheid te verbeteren.

Wat is Cambridge-Engels?
Als uw kind erg goed is in Engels, dan krijgt hij/zij de kans om een extra uur Engels te volgen: Cambridge. Na de herfstvakantie starten deze lessen. Voor meer informatie gaat u naar het tabblad ‘leerlingen’ en klikt u bij ‘schoolbreed’ op ‘excellente leerlingen’.