Mentoren

Mevrouw Kassies is als waarnemend afdelingsleider eindverantwoordelijk voor de tweede klas. Zij wordt ondersteund door de heer Cornelissen, leerlingcoördinator klas 2, voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft leerlingen.

Elke klas heeft een mentor, in schooljaar 2020-2021 zijn dat de onderstaande docenten:

  • 2A1 Mevr. Bruinsma (BMA)
  • 2A2 Mevr. van der Leeuw (VLW)
  • 2A3 Mevr. Lansu (LNS)
  • 2A4 Dhr. Snelders (SLE)

Als je contact wil opnemen met mevrouw Kassies, stuur je een e-mail naar kas@huygenslyceum.nl. De leerlingcoördinator klas 2, de heer Cornelissen is te bereiken via crn@huygenslyceum.nl

De mentoren kunnen bereikt worden door een e-mail te sturen naar afkorting@huygenslyceum.nl. (De afkorting kan je invullen met de afkorting van de bewuste mentor)