23 mei. 2019

Vooraankondiging: inleveren boeken

Op 3 juli moeten alle boeken van Iddink ingeleverd worden. Ook werkboeken moeten op 3 juli ingeleverd worden.

Elke leerling krijgt van Iddink een inleverformulier toegestuurd met daarop vermeld welke boeken ingeleverd moeten worden. Dit formulier moet, samen met de boeken, meegenomen worden op de inleverdag.

 

De leerlingen krijgen na 20 juni een mail van school met de inlevertijden. In deze mail staat ook welke werkboeken (eigendom van school) die dag moeten worden ingeleverd bij de administratie.

Iddink.jpg