11 jan. 2019

Huygens Lyceum Aspirant Brainport school

Sinds 2011 werkt een aantal scholen in onze regio samen onder de naam ‘Brainport Scholen’. Het Brainport samenwerkingsverband heeft tot doel om de Brainportregio meer te integreren binnen de diverse scholen. Het delen van kennis en materialen is hierbij het uitgangspunt. Brainport Development ondersteunt de scholen om allerlei activiteiten te organiseren zoals het kennisfestival, class of excellence, profs op het podium etc. met als doel om docenten en leerlingen meer mee te kunnen geven van de omgeving waarin ze leven.

September j.l. werd door Brainport aangegeven dat er 3 nieuwe Brainportscholen konden aansluiten. Passend binnen de ambitie van het Huygens Lyceum hebben wij ons aangemeld voor dit samenwerkingsverband.

Net voor de kerstvakantie hebben we het positieve bericht ontvangen dat we zijn toegelaten als aspirant Brainport School. We zijn zeer verheugd over deze ontwikkeling en staan nu voor de uitdaging om de betrokkenheid bij en bekendheid met het concept Brainport School in onze school verder op de kaart te zetten.

Ellis van Kemenade
Brainport / Bèta coördinator

Brainport school.jpg