20 mei. 2021

Toelating na herzien advies

Op basis van de eindtoets kunnen basisscholen het schooladvies van een leerling heroverwegen en naar boven bijstellen. Het Huygens Lyceum ziet de resultaten van de eindtoets en het bijgestelde advies wanneer de leerkracht dit heeft ingevoerd in LDOS, hierdoor hoeft de leerkracht niet meer contact met ons op te nemen. Wanneer ouders op basis van een bijgesteld advies hun kind willen laten overstappen naar een ander type brugklas, kunnen zij dit telefonisch of per mail (kas@huygenslyceum.nl) doorgeven aan de afdelingsleider klas 1&2, mevrouw Kassies. Dit betreft dan een overstap van een havo-klas naar een atheneum/havo-klas of van een atheneum/havo-klas naar een gymnasiumklas. Overstappen naar een andere klas is mogelijk als er voldoende plaats is op het gewenste niveau. Wensen om van niveau te wisselen moeten uiterlijk 3 juni worden ingediend.  

Door het grote aantal al toegelaten leerlingen is er helaas geen plaats op het Huygens Lyceum voor leerlingen die zich hadden ingeschreven bij een andere VO-school. Het is dus niet mogelijk om in te stromen in onze havo-brugklas met een advies dat van vmbo/havo is bijgesteld naar havo.  

Herzien advies.jpg