12 jan. 2018

Oproep tekenen petitie

Oproep om te tekenen voor snelle besluitvorming nieuwbouw.
 

Geachte ouders,

Zoals u voor de kerstvakantie heeft kunnen lezen in de brief van rector Roelof Jan Lutken (dd. 14 december), stagneert het bouwproces van de nieuwbouw/verbouwing van voormalige Sint Lucas tot een nieuw onderkomen voor het Huygenslyceum.

Het huidige gebouw is te klein (berekend op 750 leerlingen), al langdurig afgeschreven en voldoet niet aan de moderne eisen voor gebouwen waarin onderwijs gegeven wordt. Dat de school zo’n uitstekende prestaties levert, is te danken aan de goede docenten, de uitstekende begeleiding en de leerlingen die het beste van de situatie proberen te maken, maar de huisvesting is zeker niet voorbereid om leerlingen op te leiden die de studenten en werknemers van de Brainport regio kunnen worden.

Op 19 december heeft een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de school om met eigen ogen te zien wat de situatie is en waar de problemen zitten. De Leerlingenraad heeft deze delegatie ontvangen met een vlammend betoog en veel beeldmateriaal en onderzoeksgegevens.

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht bestaat het risico dat de besluitvorming in de gemeenteraad opnieuw vooruit geschoven wordt. Echter, naar alle waarschijnlijkheid komt op 30 januari de situatie alsnog aan de orde in de gemeenteraadsvergadering, waar de Leerlingenraad dan nogmaals dit verhaal mag doen.

Als Ouderraad willen wij de leerlingen en de school ondersteunen met een petitie. We willen er bij de gemeenteraad op aandringen de noodzaak van spoedige nieuwbouw te onderkennen en (positieve) besluitvorming niet langer uit te stellen.

We vragen u dan ook om uw steun. U kunt deze actie ondersteunen door deze petitie te tekenen via deze link. Wij hopen dat u dit massaal zult doen. Deze petitie wordt aangeboden tijdens de vergadering op 30 januari. Mocht u verdere vragen hebben over deze oproep, neemt u dan gerust contact op via ons emailadres: ouderraad@huygenslyceum.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de Ouderraad,
Irene Driessen

Huygens gebouw (2).jpg