04 nov. 2018

Uitnodiging: Lezing over Neutraal Moresnet

Bijna iedereen is wel eens naar het drielandenpunt in Vaals geweest, vroeger was dit echter het vierlandenpunt. Nederland, België en Duitsland hadden gedurende honderd jaar een extra buurland(je). Het ministaatje Neutraal Moresnet. Een volkomen vergeten staatje. Monaco en Vaticaanstad zijn nog kleiner. Maar Monaco heeft zijn casino en prins Albert II. Vaticaanstad heeft de Sint Pieter en paus Franciscus.

Neutraal Moresnet met zijn 300 inwoners had een zinkmijn, één veldwachter, een eigen vrolijk volkslied in het Esperanto en heel veel andere bizarre zaken. Allemaal ontstaan doordat Nederland en Pruisen (Duitsland) na de nederlaag van Napoleon niet wilden dat de ander de controle kreeg over de aanwezige zinkmijn. Philip Dröge heeft een boek geschreven over Moresnet en alle opmerkelijke gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld rondom smokkel, mijnwerkers en de wens om een ideale samenleving te creëren.

Op woensdag  21 november om 19.30 uur geeft Philip Dröge een lezing over Neutraal Moresnet.

De lezing heeft als primaire doelgroep de leerlingen uit de bovenbouw. Echter, deze lezing is ook beperkt toegankelijk voor ouders van de leerlingen van onze school. We hebben de ruimte om 50 ouders toe te laten tijdens deze lezing. Dit doen we volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe. Hierdoor is het noodzakelijk aan te melden. Dit kan via een mailtje naar: moresnet@huygenslyceum.nl. Uiteraard is de toegang gratis.

Inloop:             19.30 uur
Aanvang:         20.00 uur
Einde:              21.30 uur

Wij hopen u de 21e te mogen begroeten,

Wim van Schijndel, docent geschiedenis
Kees Verhoeven, docent economie

Moresnet web.jpg