30 aug. 2018

Uitreiking Goethe-certificaten

Afgelopen jaar hebben 24 dappere zielen hun leven gewaagd in de queeste om een Goethe certificaat binnen te halen. Er waren twee derdeklassers die zelfstandig het OV hebben getrotseerd om tijdens een middag in Amsterdam de beproeving van het B1 examen te overwinnen. Later is een groep van 22 afgezanten naar Düsseldorf gereisd met als enige doel voor ogen om het B2 dan wel C1 examen succesvol af te ronden. Mentale voorbereiding bestond uit eetwedstrijden, doelloos rondlopen en niet kunnen slapen, maar op deze kritieke dag werden er naast mentale breakdowns ook Goethe certificaten behaald.
 

De uitreiking van deze certificaten vond plaats op 23 augustus in aanwezigheid van de rector, mevrouw Ubbens, mevrouw Corbeij, een trotse mevrouw Schertzer en meneer Prick, en nog wat andere voorbijgangers die zelfgebakken taart roken. Uiteindelijk zijn 23 van de 24 kandidaten geslaagd.
Hidde van Luenen

 

Foto's staan op de site achter de inlog! 

Goethe certificaten.jpg