onderwijs

Huygens Leren voor een brede persoonlijke ontwikkeling

Onderwijs in de brugklas

Huygens Leren in de brugklas
Op het Huygens zetten we in op een brede ontwikkeling. De basis daarvan is persoonlijke ontwikkeling. Als een leerling weet wie hij is, wat zijn doelen zijn en hoe hij die kan bereiken, werkt de leerling vanuit die motivatie. De leerling toont hiermee eigenaarschap voor zijn leerproces. Voor elke leerling is er op dit vlak iets te leren!

Deze brede ontwikkeling krijgt in de brugklas vanaf schooljaar 2017-2018 vorm tijdens het eerste uur in de VIP-lessen. Elke dag starten de leerlingen met hun mentor. Tijdens het eerste uur wordt gewerkt aan Vaardigheden, Interesses en Persoonlijkheid. Er wordt gewerkt aan motivatie, persoonlijkheidsontwikkeling, de houding ten opzichte van leren, het ontwikkelen van executieve vaardigheden, denkvaardigheden en leerstijlen. Bovendien werken de leerlingen aan sociale vaardigheden en samenwerken.

Lesdag
In de brugklas hebben alle dagen dezelfde vaste structuur. Elke lesdag start met een VIP-les. Na de VIP-les zijn twee óf drie blokken met VAK-lessen. Dat kunnen blokuren zijn of enkele uren. Op dagen dat leerlingen twee lesblokken hebben, werken ze het derde blok in een bredere context. Ze krijgen verbreding, ondersteuning of verdieping. Leerlingen bepalen samen met hun mentor wat voor hen de beste keuze is: bijvoorbeeld ondersteuning in een vak waar ze nog niet zo goed in zijn, verbreding van een vak dat ze leuk vinden, of verdieping van een vak waar ze goed in zijn. Bij ondersteuning en verbreding, waarbij onder andere gedacht moet worden aan vakoverstijgende projecten, ligt de inhoud van de blokken vast. Verdiepende blokken liggen deels vast: zo kan een leerling bijvoorbeeld aan Cambridge deelnemen tijdens deze blokken. Er zijn echter ook blokken waarin leerlingen zelfstandig aan de slag gaan aan hun eigen project. Dit wordt nauwlettend gevolgd door de begeleider van het project. Tijdens deze keuzeblokken zitten de leerlingen van alle brugklassen door elkaar, ze worden immers ingedeeld op basis van hun keuze.

In de middagblokken die leerlingen kunnen kiezen, komt de kennis vanuit de VIP-les van pas: er wordt expliciet aanspraak gedaan op het probleemoplossend vermogen van de leerling. Dat zal niet altijd meteen goed gaan en dat is juist de bedoeling. Een mens leert het meest van het overwinnen van hindernissen en het aangaan van problemen.

  • IMG_2661.JPG
  • icoon-vip-A.jpg
  • icoon-vak-A.jpg
  • icoon-verder-A.jpg