organisatiestructuur

Organisatiestructuur Huygens Lyceum

Het Huygens Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is kleinschalig georganiseerd, waardoor we onze belangrijkste kernwaarde kunnen garanderen: aandacht voor elke leerling, dat zich kenmerkt door zien en gezien worden, kennen en gekend worden.

Het Huygens Lyceum heeft een rector, Loes Corbij en drie afdelingsleiders:

  • Brugklas en klas twee: Nan Kassies    
  • 3,4 en 5 havo: Ellen van Esch
  • 3, 4, 5 en 6 vwo: Emile Prick


Leerlingcoördinatoren
De leerlingcoördinatoren zijn binnen de afdeling het eerste aanspreekpunt als het gaat over leerlingzaken. 

De leerlingenzorg voor de leerlingen 5 havo valt direct onder de genoemde afdelingsleider. De leerlingenzorg voor de leerlingen van 5 en 6 vwo vallen ook onder de genoemde afdelingsleider. 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding, hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Als leerlingen een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zijn zij in beeld bij de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator regelt de ondersteuning voor de leerling op maat, in samenwerking met de leerling en zijn of haar ouders.