organisatiestructuur

Organisatiestructuur Huygens Lyceum

Het Huygens Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is kleinschalig georganiseerd, waardoor we onze belangrijkste kernwaarde kunnen garanderen: aandacht voor elke leerling, dat zich kenmerkt door zien en gezien worden, kennen en gekend worden.

Het Huygens Lyceum heeft een rector, Roelof Jan Lutken, en drie conrectoren:

  • Brugklas, tweede klassen en 3 vwo: Loes Corbeij        
  • 3,4 en 5 havo: Ellen van Esch
  • 4, 5 en 6 vwo: Anna Ubbens


Leerlingcoördinatoren
De leerlingcoördinatoren zijn binnen de afdeling het eerste aanspreekpunt als het gaat over leerlingzaken. 

Christianne Nuijten is de leerlingcoördinator van de brugklassen en de tweede klassen, ntn@huygenslyceum.nl.

Brenda Bovers is de leerlingcoördinator van 3, 4 en 5 havo, bov@huygenslyceum.nl.

Emile Prick is de leerlingcoördinator van 4 en 5 vwo, prc@huygenslyceum.nl.

De leerlingenzorg voor de leerlingen in 3 en 6 vwo valt direct onder de genoemde conrectoren.

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding, hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Als leerlingen een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zijn zij in beeld bij de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator regelt de ondersteuning voor de leerling op maat, in samenwerking met de leerling en zijn of haar ouders.