organisatiestructuur

Organisatiestructuur Huygens Lyceum

Het Huygens Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is kleinschalig georganiseerd, waardoor we onze belangrijkste kernwaarde kunnen garanderen: aandacht voor elke leerling, dat zich kenmerkt door zien en gezien worden, kennen en gekend worden.

Het Huygens Lyceum heeft een rector, Roelof Jan Lutken, en drie conrectoren:

  • Brugklas en 2 en 3 vwo: Loes Corbeij        
  • 2 tot en met 5 havo: Jasper Kuijper
  • 4, 5 en 6 vwo: Anna Ubbens

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding, hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Als leerlingen een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zijn zij in beeld bij de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator regelt de ondersteuning voor de leerling op maat, in samenwerking met de leerling en zijn of haar ouders.