ouderraad

Op het Huygens is een ouderraad actief. De ouderraad heeft regelmatig overleg met de rector en is daarmee de schakel tussen ouders en schoolleiding. De ouderraad dient als klankbord om het functioneren van de school daar waar nodig te verbeteren. De ouderraad gebruikt hiervoor verschillende instrumenten, waarover u meer informatie kunt vinden in ons reglement.

De ouderraad werkt ook mee aan activiteiten van school, zoals de Open Dag en de diploma-uitreiking. Samen met het decanaat organiseert de ouderraad de jaarlijkse beroepenavond voor leerlingen van 3 en 4 havo en 4 en 5 vwo. Ook organiseert de ouderraad elk jaar een thema-avond. Daar worden onderwerpen behandeld als: Mijn kind online, Hoe overleef ik mijn puber, Social Media.

De ouderraad heeft ook een eigen pagina op onze site.