ouderraad

Ouderraad

Doel Ouderraad
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de schoolleiding. Daarnaast dient de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding om het functioneren van de school waar mogelijk te verbeteren

Werkwijze Ouderraad
De Ouderraad gebruikt verschillende instrumenten. Meer informatie vindt u in ons reglement. We werken mee aan activiteiten van school, zoals de open dag en de diploma-uitreiking. Samen met het decanaat organiseren we de jaarlijkse beroepenavond voor leerlingen van 3 en 4 havo en 4 en 5 vwo.

Meer weten?
Lid zijn van de ouderraad betekent betrokken zijn bij de school. Heeft u belangstelling om lid te worden? U kunt altijd vrijblijvend een vergadering bijwonen. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij de ouderraad.

Vergaderingen

 • Week 37 – 15 september
 • Week 41 – 11 oktober
 • Week 49 – 6 december
 • Week 3 – 17 januari
 • Week 9 – 28 februari
 • Week 15 – 11 april
 • Week 21 – 16 mei

Thema-avonden
→ pagina thema-avond: "Stress bij pubers"
→ pagina thema-avond: "Hoe overleef ik mijn puber"

Eerdere thema's door de Ouderraad georganiseerd:
- Pubers en Social Media
- Uit met ouders (preventie, voorlichting en advies jongeren en alcohol)
- Puberbrein

donderdag 8 juni: beroepenavond

Voorstellen
Hieronder stellen de leden van de ouderraad zich aan u voor.

Angelique van Roemburg
Ik ben sinds juni 2013 lid van de ouderraad. Onze dochter, Amber, zit op het VWO en onze zoon Lars heeft met veel plezier het Huygenslyceum doorlopen. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de school. Daarnaast ben ik nieuwsgierig, hoor graag alles uit de eerste hand en geef graag input aan de directie. Omdat ik in de marketing en communicatie heb gewerkt, wil ik mij vooral graag inzetten voor een duidelijke communicatie naar ouders toe. Daarnaast heb ik mij opgegeven om de beroepenavond mede te organiseren voor leerlingen uit de bovenbouw.
 
Ahmet Celik

Hallo, ik ben 41 jaar en na enkele jaren alweer lid van de ouderraad. Nadat onze oudste dochter is geslaagd voor HAVO is onze tweede dochter Rukiye begonnen met VWO.
Inmiddels zit zij al in 3G2 wat voor mij ook de motivatie is om wederom deel te nemen aan de ouderraad. Het alom bekende 'schakel tussen ouders en school' oftewel 'klankbord tussen ouders en het schoolhoofd' is voor de hand liggend om deel te uit te maken van het ouderraadteam. Maar het voornaamste is dat ik zelf als ouder ook graag betrokken ben bij zowel het leertraject van kinderen als met schoolse activiteiten. Ook vind ik het nog leerzaam om deel te nemen aan de ouderraad.
Privé: Gehuwd en vader van 3 kinderen.
Al 15 jaar werkzaam bij ASML als Support Engineer.
In m'n vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen.
Ook het ontwikkelen van webapplicaties behoren weleens tot mijn bezigheden. Het vergt namelijk een brede kijk op zaken en is bij elk project weer net wat anders.
Hoewel de laatste jaren minder actief, ben ik ook sociaal betrokken bij diverse organisaties. Buurtvereniging, jongerenactiviteitencentra, (multi)culturele organisaties etc. Hopelijk draagt het allemaal bij aan een gezellige, veilige leeromgeving voor onze kinderen.

Douwe Beckmann
Ik ben getrouwd met Mirjam en vader van Ella, Stef, Lola en Joep. Onze oudste dochter Ella zit op het Christaan Huygens College, zodoende dat ik me heb aangemeld als lid van de Ouderraad. Het is goed om waar mogelijk betrokken te zijn bij de school van je kinderen. Of het nu gaat om het meedenken over schoolzaken of over het organiseren van thema-avonden. Maar ik vind het ook belangrijk om onderwerpen vanuit ouders ter sprake te brengen die bij de schoolleiding misschien helemaal niet bekend zijn. Dus als u graag iets wilt inbrengen, dan hoor ik dat graag via ouderraad@huygenslyceum.nl.
Doordeweeks werk ik bij DAF Trucks op de afdeling Corporate Communication. Hier houd ik me vooral bezig met onze websites en die van onze dealers. Verder ben ik thuis graag op verschillende manieren creatief bezig.
  
Karin Rommers

Ik ben sinds begin 2015 lid van de ouderraad. Onze oudste dochter Emma zit in de tweede klas, locatie Rachmaninowlaan. Deelname aan de ouderraad is voor mij een manier om meer betrokken te zijn bij de school waar mijn dochter een groot deel van haar tijd doorbrengt en die daarmee een forse bijdrage levert aan haar ontwikkeling. Als lid van de ouderraad lijkt het me interessant en leuk om als klankbord te fungeren voor de schoolleiding en om praktisch mee te helpen met het bedenken en organiseren van activiteiten voor en met ouders. Op die manier hoop ik de school en de teamleden beter te leren kennen, wat bij een middelbare school minder vanzelfsprekend is dan het op de basisschool was.
Ik werk op de trainingsafdeling van FEI, producent van elektronenmicroscopen, en mijn achtergrond is technisch bedrijfskundig. Met deze achtergrond, mijn ervaring in probleemanalyse en het oplossen van opleidingsvraagstukken hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen in deze ouderraad.

Ine van Gompel
Sinds september 2016 ben ik lid van de ouderraad. Mijn naam is Ine van Gompel en ik ben moeder van twee jongens die in 2 en 4 gymnasium zitten. Als ouder kijk je van een afstandje naar wat er gebeurt op school. Voor school is het soms moeilijk om ouders te bereiken. De ouderraad zie ik als een manier om die afstand tussen school en ouders wat te verkleinen. Dat vind ik belangrijk. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker het is om met elkaar zaken goed te regelen voor de leerlingen, de school en de ouders. In mijn werk als procesmanager ben ik elke dag bezig om ambities, doelen en belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. Deze werkervaring is breed inzetbaar en graag wil ik hiermee ook de ouderraad ondersteunen.

José Stisnis
Ik ben sinds oktober 2016 lid van de ouderraad. Mijn motivatie om lid te zijn, is dat ik graag actief betrokken ben bij de school van onze dochter. Hierbij kun je denken aan het meepraten over actuele onderwerpen en toekomstige ontwikkelingen van het Huygens Lyceum. Zowel vanuit de behoefte van de school maar juist ook vanuit het perspectief van de ouders. Dus zijn er vragen, thema’s, etc. laat het ons weten! Om dezelfde reden ben in de afgelopen jaren ook lid geweest van een basisschoolbestuur. Naast mijn werk als HR-manager, ben ik actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis Eindhoven en omgeving.

Pauline Wagenaar
Ik ben sinds het schooljaar 2016/2017 lid van de ouderraad. Zoon Rutger (6V) en dochter Lieke Neeleman (4G) voelen zich al een aantal jaren erg betrokken bij het Huygens, met activiteiten zoals schoolband, theatergroep, diverse excursies, meehelpen bij open dag, brugklaskamp, inspraakgroepen ed. Er is veel mogelijk bij deze school. Inmiddels heb ik qua werk wat meer ruimte gekregen om zelf iets voor school te betekenen. Voorheen heb ik geholpen met de organisatie van de beroepenavond, nu in de ouderraad kan ik me sterk maken voor directe laagdrempelige communicatie.  Ik vind het belangrijk dat een school reageert op wat er leeft bij ouders en hun kinderen en prettig dat deze school ook ons geluid/mening wil horen. Ik heb nu al gemerkt dat het heel goed werkt! In ons overleg, waar de directeur ook altijd aanwezig is, iets gemeld over een wat rommelige communicatie naar leerlingen en de volgende dag kregen alle leerlingen al een mail. Dus, vind ons vooral voor al je opmerkingen over zaken betreffende schoolregelingen /meldingen /communicatie /wat je hoort via je kinderen via ouderraad@huygenslyceum.nl.

Irene Driessen
Ik ben sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 lid van de ouderraad. Ik ben getrouwd en heb met mijn man twee kinderen, Elise en Gijs. De oudste zit inmiddels in de derde van het gymnasium op het Huygens lyceum, de jongste is dit schooljaar gestart in de gymnasiumbrugklas van een andere school. Ik miste al snel de dagelijkse betrokkenheid bij de school van mijn kinderen na de overgang basisschool - voortgezet onderwijs en wil via de Ouderraad graag alsnog een bijdrage leveren aan dit belangrijke deel van hun dagelijks leven. Bovendien vind ik de verschillen en overeenkomsten tussen de scholen interessant om te zien. Naast ouder ben ik in het dagelijks leven ook videoproducent, ik heb een bedrijf dat zakelijke video's produceert voor andere bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld voor opleidingen, evenementen, congressen of projecten.

 • foto2.jpg
 • foto3.jpg
 • foto4.jpg
 • foto5.jpg
 • foto6.jpg
 • foto7.jpg
 • foto8.jpg