ouderraad

Ouderraad

Doel Ouderraad
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de schoolleiding. Daarnaast dient de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding om het functioneren van de school waar mogelijk te verbeteren.

Werkwijze Ouderraad
De Ouderraad gebruikt verschillende instrumenten. Meer informatie vindt u in ons reglement. We werken mee aan activiteiten van school, zoals de open dag en de diploma-uitreiking. Samen met het decanaat organiseren we de jaarlijkse beroepenavond voor leerlingen van 3 en 4 havo en 4 en 5 vwo.

Meer weten?
Lid zijn van de ouderraad betekent betrokken zijn bij de school. Heeft u belangstelling om lid te worden? U kunt altijd vrijblijvend een vergadering bijwonen. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij de ouderraad.

Vergaderingen 2020-2021
De vergaderingen staan gepland voor: 

Maandag 15 september 2020
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 14 december 2020
Maandag 11 januari 2021
Maandag 1 maart 2021
Maandag 12 april 2021
Maandag 17 mei 2021


Vragenlijst 'Onderwijs op afstand'
De ouderraad heeft in juni 2020 een enquête over de impact van het “Onderwijs op afstand” gehouden. Klik hier voor de uitgebreide resultaten.

Thema-avonden
→ pagina thema-avond: "Leven, leren en werken in Brainport"
→ pagina thema-avond: "Stress bij pubers"
→ pagina thema-avond: "Hoe overleef ik mijn puber"

Eerdere thema's door de Ouderraad georganiseerd:
- Pubers en Social Media
- Uit met ouders (preventie, voorlichting en advies jongeren en alcohol)
- Puberbrein

Donderdag 3 juni 2021: beroepenavond

Contact
ouderraad@huygenslyceum.nl

Voorstellen
Hieronder stellen de leden van de ouderraad zich aan u voor.

Natalia van Dijk
Mijn naam is Natalia en ik ben sinds schooljaar 2017 lid van de ouderraad. Ik vind het interessant en belangrijk als ouder om bij schoolzaken betrokken te zijn, vooral in de puberjaren van onze kinderen. Zelf kom ik uit Rusland dat een ander schoolsysteem heeft, met mijn deelname aan de ouderraad hoop ik af en toe een andere blik te werpen op sommige onderwerpen en zaken rondom school.  Ik heb een aantal jaren Project Management achtergrond en ik hoop dat mijn ervaring in planning en organiseren goed van pas kunnen komen in school- of ouderraad activiteiten. Ik werk bij een Nederlandse producent van minimaal-invasieve cardiovasculaire producten in de afdeling Sales en Marketing.
  
Ine van Gompel
Sinds september 2016 ben ik lid van de ouderraad. Mijn naam is Ine van Gompel en ik ben moeder van twee jongens die in 3 atheneum en 5 gymnasium zitten. Als ouder kijk je van een afstandje naar wat er gebeurt op school. Voor school is het soms moeilijk om ouders te bereiken. De ouderraad zie ik als een manier om die afstand tussen school en ouders wat te verkleinen. Dat vind ik belangrijk. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker het is om met elkaar zaken goed te regelen voor de leerlingen, de school en de ouders. In mijn werk als procesmanager ben ik elke dag bezig om ambities, doelen en belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. Deze werkervaring is breed inzetbaar en graag wil ik hiermee ook de ouderraad ondersteunen.

Karin Rommers
Onze oudste dochter heeft net eindexamen gedaan op het Huygens Lyceum en de jongste zit op het VWO. Sinds begin 2015 ben ik lid van de ouderraad. Het is voor mij een manier om de school, waar onze dochter een groot deel van haar tijd doorbrengt, beter te leren kennen. Op de middelbare school is het contact met de school minder vanzelfsprekend dan op de basisschool. Het is interessant èn leuk om als klankbord te fungeren voor de schoolleiding en om praktisch mee te helpen met het organiseren van activiteiten. Ik werk op de technical support afdeling van een fabrikant van electronenmicroscopen.

José Stinis
Ik ben sinds oktober 2016 lid van de ouderraad. Mijn motivatie om lid te zijn, is dat ik graag actief betrokken ben bij de school van onze dochter. Hierbij kun je denken aan het meepraten over actuele onderwerpen en toekomstige ontwikkelingen van het Huygens Lyceum. Zowel vanuit de behoefte van de school maar juist ook vanuit het perspectief van de ouders. Dus zijn er vragen, thema’s, etc. laat het ons weten! Om dezelfde reden ben in de afgelopen jaren ook lid geweest van een basisschoolbestuur. Naast mijn werk als HR-manager, ben ik actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis Eindhoven en omgeving.

Joep Roijers 
Sinds 2018 ben ik lid van de ouderraad (en sinds 2020 voorzitter). Ik kom uit de regio, heb vroeger als leerling in de medezeggenschapsraad van het voortgezet onderwijs gezeten (HAVO & VWO te Vught), heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU/e en woon samen met mijn vrouw, onze twee dochters en zoon in Veldhoven. Allebei mijn dochters zitten hier op school (HAVO 3, Brugklas Atheneum / HAVO) en mijn zoon zit nog op de basisschool. Momenteel ben ik groepsleider binnen de customer support organisatie van internationaal bedrijf en natuurlijk ook zeer betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van mijn kinderen en via de OR ook een beetje van hun vriendjes en vriendinnetjes. Het is gewoon leuk om een klankbord te zijn voor de school en hier en daar een beetje te helpen!!!

Brigit Kole
Nadat ik in juni 2017 als ouderlid ben gekozen van de Deelraad van het Huygens College, ben ik daarna ook lid geworden van de Ouderraad, om zo vanuit een bredere achterban de stem van de ouders in de Deelraad te kunnen zijn.
Sinds 2010 maak ik deze school als ouder mee, met nu alleen nog onze jongste hier op school. Op de middelbare school krijg je als ouder toch veel minder mee van wat er zich daar afspeelt dan op de basisschool. Om meer betrokken te kunnen zijn bij de school, beter op de hoogte te zijn van allerlei ontwikkelingen en een steentje bij te kunnen dragen namens de ouders ben ik lid geworden van de ouderraad en de deelraad.
Momenteel ben ik werkzaam als trainer bij een trainings- en consultancy instituut, waarbij we organisaties begeleiden continu te blijven leren en ontwikkelen, waardoor het iedere dag een beetje beter wordt. Zowel qua output en opbrengsten als in motivatie en werkplezier. Met die blik vervul ik ook mijn rol als lid van de Deelraad en Ouderraad.

Dianne van der Putten
Vanuit een wens betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de kinderen en hun onderwijs heb ik mij dit jaar aangemeld voor de ouderraad. Schooljaar 20/21 is onze oudste dochter Juno gestart op het Huygens Lyceum. Een bijzonder schooljaar om te starten, met mondkapjes, 1,5 meter afstand en digitalisering. Gelukkig ook een schooljaar met vooralsnog fysieke lessen en met flexibele leerkrachten.
Wie ik ben? Mijn naam is Dianne Martin-van der Putte, moeder van 3 kinderen. Ik heb een eigen bedrijf, waarin ik met collega’s werk als consultant/trainer op het gebied van gedrag en inzetbaarheid. Mijn achtergrond als A&O psycholoog hoop ik in te zetten om bij te dragen aan de toekomstige ontwikkelingen van het Huygens Lyceum en ontvang graag input van ander ouders richting de toekomst. 

Annerie Mombarg 
Ik ben moeder van 3 jongens, waarvan de oudste inmiddels zijn bachelor aan het afronden is en de jongste 2 resp. in 6VWO en 3HAVO zitten op het Huygens Lyceum.
Toen de kinderen op de basisschool zaten heb ik in de MR en in de GMR van het schoolbestuur ervaren dat ouders een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de school, doordat we zaken vanuit een ander perspectief bekijken en ouders en schoolbestuurders elkaars visie kunnen aanvullen. Mijn verleden werkend met voetbalsupporters in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen en mijn opleiding tot managementcoach zijn op dit gebied van waarde gebleken.
Als ouder spelen we een belangrijke rol in het onderwijsproces van onze kinderen, zeker wanneer dingen even anders lopen, zoals in de coronaperiode. Het is naar mijn mening essentieel, dat ouders en school elkaar hier in tegenkomen, ook omdat ouders vaak de stem van het kind zijn waar het beleid van de school betreft. Ik wil daar graag een bijdrage leveren en via de ouderraad wat meer betrokken zijn bij de school en de zaken die er spelen. Verder verdeel ik mijn tijd tussen zorgtaken en studie.

Bas Cornelissen 
Vanaf schooljaar 2021-2022 studeren al onze 3 kinderen op het Huygens Lyceum in leerjaar 1, 2 en 4. Ik vind het schitterend om te zien hoe zij zich thuis voelen op de middelbare school en mee- veranderen in deze nieuwe fase. Ik herinner me mijn middelbareschooltijd als een schitterende periode. Tuurlijk heb ik veel geleerd, niet alleen kennis en vaardigheden van de theorie maar ook jezelf leren kennen, sociale omgang met vrienden en vriendinnetje en hoe je te gedragen in een groep. En dat in je pubertijd waar je zelf enorm aan het veranderen bent. Daarom is de omgeving waar dit plaatsvindt heel belangrijk. Ik hoop met deelname aan de ouderraad daar een steentje aan bij te dragen en alle kinderen zoveel mogelijk kans te geven op een succesvolle middelbareschooltijd. Ik zie de belangrijkste bijdrage van de ouderraad het sparren over de diverse onderwerpen en het aandragen van zaken welke mogelijk over het hoofd gezien worden. Ik ben zelf geboren en getogen Brabander, hou van gezelligheid en als programma manager werk ik aan de nieuwste technologieën voor de elektronenmicroscopie.   

  • Natalia van Dijk.jpg
  • Karin Rommers.jpg
  • Foto JS.jpg
  • Foto Joep Roijers.jpg
  • Foto BK.jpg
  • Foto Dianne van der Putten.jpg
  • Annerie Mombarg.jpg
  • Bas Cornelissen.jpg