ouderraad

Ouderraad

Doel Ouderraad
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de schoolleiding. Daarnaast dient de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding om het functioneren van de school waar mogelijk te verbeteren.

Werkwijze Ouderraad
De Ouderraad gebruikt verschillende instrumenten. Meer informatie vindt u in ons reglement. We werken mee aan activiteiten van school, zoals de open dag en de diploma-uitreiking. Samen met het decanaat organiseren we de jaarlijkse beroepenavond voor leerlingen van 3 en 4 havo en 4 en 5 vwo.

Meer weten?
Lid zijn van de ouderraad betekent betrokken zijn bij de school. Heeft u belangstelling om lid te worden? U kunt altijd vrijblijvend een vergadering bijwonen. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij de ouderraad.

Vergaderingen 2018-2019

 • 28 augustus 2018
 • 9 oktober 2018
 • 20 november 2018
 • 8 januari 2019
 • 19 februari 2019
 • 2 april 2019
 • 14 mei 2019

Thema-avonden
→ pagina thema-avond: "Stress bij pubers"
→ pagina thema-avond: "Hoe overleef ik mijn puber"

Eerdere thema's door de Ouderraad georganiseerd:
- Pubers en Social Media
- Uit met ouders (preventie, voorlichting en advies jongeren en alcohol)
- Puberbrein

donderdag 6 juni 2019: beroepenavond

Contact
ouderraad@huygenslyceum.nl

Voorstellen
Hieronder stellen de leden van de ouderraad zich aan u voor.


Natalia van Dijk
Mijn naam is Natalia en ik ben sinds schooljaar 2017 nieuw lid van de ouderraad. Ik  heb een zoon in de brugklas en ik vind het interessant en belangrijk als ouder om bij schoolzaken betrokken te zijn, vooral in de puberjaren van onze kinderen. Zelf kom ik uit Rusland dat een ander schoolsysteem heeft, met mijn deelname aan de ouderraad hoop ik af en toe een andere blik te werpen op sommige onderwerpen en zaken rondom school.  Ik heb een aantal jaren Project Management achtergrond en ik hoop dat mijn ervaring in planning en organiseren goed van pas kunnen komen in school- of ouderraadactiviteiten . Ik werk bij een Nederlandse producent van minimaal-invasieve cardiovasculaire producten in de afdeling Sales en Marketing. Tot mijn hobby’s behoren sport, koken en gezonde voeding.|
  

Irene Driessen
Ik ben sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 lid van de ouderraad. Ik ben getrouwd en heb met mijn man twee kinderen, Elise en Gijs. De oudste zit inmiddels in de bovenbouw van het gymnasium op het Huygens lyceum, de jongste in de onderbouw van een andere school. Ik miste al snel de dagelijkse betrokkenheid bij de school van mijn kinderen na de overgang basisschool - voortgezet onderwijs en wil via de Ouderraad graag alsnog een bijdrage leveren aan dit belangrijke deel van hun dagelijks leven. Bovendien vind ik de verschillen en overeenkomsten tussen de scholen interessant om te zien. Naast ouder ben ik in het dagelijks leven ook videoproducent, ik heb een bedrijf dat zakelijke video's produceert voor andere bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld voor opleidingen, evenementen, congressen of projecten.

Ine van Gompel
Sinds september 2016 ben ik lid van de ouderraad. Mijn naam is Ine van Gompel en ik ben moeder van twee jongens die in 3 atheneum en 5 gymnasium zitten. Als ouder kijk je van een afstandje naar wat er gebeurt op school. Voor school is het soms moeilijk om ouders te bereiken. De ouderraad zie ik als een manier om die afstand tussen school en ouders wat te verkleinen. Dat vind ik belangrijk. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker het is om met elkaar zaken goed te regelen voor de leerlingen, de school en de ouders. In mijn werk als procesmanager ben ik elke dag bezig om ambities, doelen en belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. Deze werkervaring is breed inzetbaar en graag wil ik hiermee ook de ouderraad ondersteunen.

Marjo Kornips
Ik ben sinds 2016 lid van de ouderraad. Ik ben de trotse moeder van drie kinderen. Onze oudste dochter Jennifer heeft de HAVO op het Huygens Lyceum succesvol doorlopen en studeert inmiddels biometrie aan de hogeschool Zuyd . Onze zoon Julian zit in 6 VWO en onze jongste dochter Priscilla zit in 2 VWO. De reden van mijn deelname aan de ouderraad is het betrokken willen zijn bij de school, waar mijn kinderen veel tijd doorbrengen of door hebben gebracht. Ik vind het van belang om mee te denken over actuele- en toekomstige ontwikkelingen binnen het Huygens Lyceum.

Karin Rommers
Onze beide dochters zitten op het VWO van het Huygens Lyceum en sinds begin 2015 ben ik lid van de ouderraad. Het is voor mij een manier om de school, waar onze dochters een groot deel van hun tijd doorbrengen, beter te leren kennen. Op de middelbare school is het contact met de school minder vanzelfsprekend dan op de basisschool. Het is interessant èn leuk om als klankbord te fungeren voor de schoolleiding en om praktisch mee te helpen met het bedenken en organiseren van activiteiten. Ik werk als techisch training ontwikkelaar bij Thermo Fisher Scientific (voorheen FEI), producent van elektronenmicroscopen.

José Stinis
Ik ben sinds oktober 2016 lid van de ouderraad. Mijn motivatie om lid te zijn, is dat ik graag actief betrokken ben bij de school van onze dochter. Hierbij kun je denken aan het meepraten over actuele onderwerpen en toekomstige ontwikkelingen van het Huygens Lyceum. Zowel vanuit de behoefte van de school maar juist ook vanuit het perspectief van de ouders. Dus zijn er vragen, thema’s, etc. laat het ons weten! Om dezelfde reden ben in de afgelopen jaren ook lid geweest van een basisschoolbestuur. Naast mijn werk als HR-manager, ben ik actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis Eindhoven en omgeving.

Pauline Wagenaar
Ik ben sinds het schooljaar 2016/2017 lid van de ouderraad. Zoon Rutger is vorige jaar geslaagd en nu op kamers en dochter Lieke Neeleman zit in 5G. We zijn al een aantal jaren erg betrokken bij het Huygens, met activiteiten zoals schoolband, theatergroep, diverse excursies, meehelpen bij open dag, brugklaskamp, inspraakgroepen ed. Er is veel mogelijk bij deze school. Voorheen heb ik geholpen met de organisatie van de beroepenavond, nu in de ouderraad kan ik me sterk maken voor directe laagdrempelige communicatie.  Ik vind het belangrijk dat een school reageert op wat er leeft bij ouders en hun kinderen én ik vind het prettig dat deze school ook ons geluid/mening wil horen. Ik merk regelmatig dat het heel goed werkt! Ik nodig u uit om u vooral te laten horen door ons persoonlijk aan te spreken of een mail te sturen via het ouderraad emailadres.

Robert Jan Wissink
Mijn naam is Robert Jan en ik heb een dochter in de brugklas.
Ik heb me opgegeven voor de Ouderraad om op de hoogte te blijven van wat er speelt op school en om terug te geven wat ik hoor van mijn dochter en van andere ouders. Hierdoor kunnen we misschien kleine veranderingen doorvoeren ten goede van onze kinderen. Ik werk in een high tech omgeving, heb daar diverse logistieke afdelingen gezien en werk nu binnen Human Resources in People Development. Daarnaast ben ik voorzitter van de Ondernemingsraad.

Joep Roijers 
Als vader van 2 dochters en 1 zoon, ben ik sinds het eerste jaar van onze oudste dochter (HAVO 2018/2019) lid van de ouderraad van het Huygens Lyceum. Ik kom uit de regio, heb vroeger als leerling in de medezeggenschapsraad van voortgezet onderwijs gezeten (HAVO & VWO) en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU/e. Momenteel ben ik groepsleider binnen de customer support organisatie van internationaal bedrijf in Veldhoven en natuurlijk ook zeer betrokken bij persoonlijke ontwikkeling van mijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes.

 • Natalia van Dijk.jpg
 • foto6.jpg
 • foto5.jpg
 • Marjo Kornips.jpg
 • Karin Rommers.jpg
 • foto7.jpg
 • foto2.jpg
 • Foto Robert Jan Wissink.jpg
 • Foto Joep Roijers.jpg