ouderraad

Ouderraad

Doel Ouderraad
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de schoolleiding. Daarnaast dient de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding om het functioneren van de school waar mogelijk te verbeteren.

Werkwijze Ouderraad
De Ouderraad gebruikt verschillende instrumenten. Meer informatie vindt u in ons reglement. We werken mee aan activiteiten van school, zoals de open dag en de diploma-uitreiking. Samen met het decanaat organiseren we de jaarlijkse beroepenavond voor leerlingen van 3 en 4 havo en 4 en 5 vwo.

Meer weten?
Lid zijn van de ouderraad betekent betrokken zijn bij de school. Heeft u belangstelling om lid te worden? U kunt altijd vrijblijvend een vergadering bijwonen. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij de ouderraad.

Vergaderingen 2021-2022
De vergaderingen staan gepland voor: 

Maandag 20 sept 2021

Maandag 18 okt 2021
Maandag 29 nov 2021
Maandag 10 jan 2022
Maandag 21 feb 2022
Maandag 4 apr 2022
Maandag 16 mei 2022

Vragenlijst 'Onderwijs op afstand'
De ouderraad heeft in juni 2020 een enquête over de impact van het “Onderwijs op afstand” gehouden. Klik hier voor de uitgebreide resultaten.

Thema-avonden
→ pagina thema-avond: "Leven, leren en werken in Brainport"
→ pagina thema-avond: "Stress bij pubers"
→ pagina thema-avond: "Hoe overleef ik mijn puber"

Eerdere thema's door de Ouderraad georganiseerd:
- Pubers en Social Media
- Uit met ouders (preventie, voorlichting en advies jongeren en alcohol)
- Puberbrein

Donderdag 16 december 2021: on-line Beroepenavond

Contact
ouderraad@huygenslyceum.nl

Voorstellen
Hieronder stellen de leden van de ouderraad zich aan u voor.

Natalia van Dijk
Mijn naam is Natalia en ik ben sinds schooljaar 2017 lid van de ouderraad. Ik vind het interessant en belangrijk als ouder om bij schoolzaken betrokken te zijn, vooral in de puberjaren van onze kinderen. Zelf kom ik uit Rusland dat een ander schoolsysteem heeft, met mijn deelname aan de ouderraad hoop ik af en toe een andere blik te werpen op sommige onderwerpen en zaken rondom school.  Ik heb een aantal jaren Project Management achtergrond en ik hoop dat mijn ervaring in planning en organiseren goed van pas kunnen komen in school- of ouderraad activiteiten. Ik werk bij een Nederlandse producent van minimaal-invasieve cardiovasculaire producten in de afdeling Sales en Marketing.
  
Karin Rommers
Onze oudste dochter heeft net eindexamen gedaan op het Huygens Lyceum en de jongste zit op het VWO. Sinds begin 2015 ben ik lid van de ouderraad. Het is voor mij een manier om de school, waar onze dochter een groot deel van haar tijd doorbrengt, beter te leren kennen. Op de middelbare school is het contact met de school minder vanzelfsprekend dan op de basisschool. Het is interessant èn leuk om als klankbord te fungeren voor de schoolleiding en om praktisch mee te helpen met het organiseren van activiteiten. Ik werk op de technical support afdeling van een fabrikant van electronenmicroscopen.

Joep Roijers 
Sinds 2018 ben ik lid van de ouderraad (en sinds 2020 voorzitter). Ik kom uit de regio, heb vroeger als leerling in de medezeggenschapsraad van het voortgezet onderwijs gezeten (HAVO & VWO te Vught), heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU/e en woon samen met mijn vrouw, onze twee dochters en zoon in Veldhoven. Allebei mijn dochters zitten hier op school (HAVO 3, Brugklas Atheneum / HAVO) en mijn zoon zit nog op de basisschool. Momenteel ben ik groepsleider binnen de customer support organisatie van internationaal bedrijf en natuurlijk ook zeer betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van mijn kinderen en via de OR ook een beetje van hun vriendjes en vriendinnetjes. Het is gewoon leuk om een klankbord te zijn voor de school en hier en daar een beetje te helpen!!!

Dianne van der Putte
Vanuit een wens betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de kinderen en hun onderwijs heb ik mij dit jaar aangemeld voor de ouderraad. Schooljaar 20/21 is onze oudste dochter Juno gestart op het Huygens Lyceum. Een bijzonder schooljaar om te starten, met mondkapjes, 1,5 meter afstand en digitalisering. Gelukkig ook een schooljaar met vooralsnog fysieke lessen en met flexibele leerkrachten.
Wie ik ben? Mijn naam is Dianne Martin-van der Putte, moeder van 3 kinderen. Ik heb een eigen bedrijf, waarin ik met collega’s werk als consultant/trainer op het gebied van gedrag en inzetbaarheid. Mijn achtergrond als A&O psycholoog hoop ik in te zetten om bij te dragen aan de toekomstige ontwikkelingen van het Huygens Lyceum en ontvang graag input van ander ouders richting de toekomst. 

Annerie Mombarg 
Ik ben moeder van 3 jongens, waarvan de oudste inmiddels zijn bachelor aan het afronden is en de jongste 2 resp. in 6VWO en 3HAVO zitten op het Huygens Lyceum.
Toen de kinderen op de basisschool zaten heb ik in de MR en in de GMR van het schoolbestuur ervaren dat ouders een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de school, doordat we zaken vanuit een ander perspectief bekijken en ouders en schoolbestuurders elkaars visie kunnen aanvullen. Mijn verleden werkend met voetbalsupporters in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen en mijn opleiding tot managementcoach zijn op dit gebied van waarde gebleken.
Als ouder spelen we een belangrijke rol in het onderwijsproces van onze kinderen, zeker wanneer dingen even anders lopen, zoals in de coronaperiode. Het is naar mijn mening essentieel, dat ouders en school elkaar hier in tegenkomen, ook omdat ouders vaak de stem van het kind zijn waar het beleid van de school betreft. Ik wil daar graag een bijdrage leveren en via de ouderraad wat meer betrokken zijn bij de school en de zaken die er spelen. Verder verdeel ik mijn tijd tussen zorgtaken en studie.

Bas Cornelissen 
Vanaf schooljaar 2021-2022 studeren al onze 3 kinderen op het Huygens Lyceum in leerjaar 1, 2 en 4. Ik vind het schitterend om te zien hoe zij zich thuis voelen op de middelbare school en mee- veranderen in deze nieuwe fase. Ik herinner me mijn middelbareschooltijd als een schitterende periode. Tuurlijk heb ik veel geleerd, niet alleen kennis en vaardigheden van de theorie maar ook jezelf leren kennen, sociale omgang met vrienden en vriendinnetje en hoe je te gedragen in een groep. En dat in je pubertijd waar je zelf enorm aan het veranderen bent. Daarom is de omgeving waar dit plaatsvindt heel belangrijk. Ik hoop met deelname aan de ouderraad daar een steentje aan bij te dragen en alle kinderen zoveel mogelijk kans te geven op een succesvolle middelbareschooltijd. Ik zie de belangrijkste bijdrage van de ouderraad het sparren over de diverse onderwerpen en het aandragen van zaken welke mogelijk over het hoofd gezien worden. Ik ben zelf geboren en getogen Brabander, hou van gezelligheid en als programma manager werk ik aan de nieuwste technologieën voor de elektronenmicroscopie.   

Muriëlle Verver
Ik ben moeder van twee dochters. Sinds schooljaar 2021-2022 zitten zij beiden op het Huygens Lyceum. Ik ben sinds eind 2021 lid van de ouderraad. Toen de kinderen nog op de basisschool zaten ben ik daar ook lange tijd lid geweest van de ouderraad. Daar heb ik ervaren dat het heel leuk en belangrijk is dat ouders betrokken zijn bij school: door als klankbord voor elkaar te fungeren, elkaar aan te vullen en samen activiteiten te organiseren, kunnen we samen voor een mooie schooltijd voor onze kinderen zorgen. Ik wil die mooie ervaringen nu gebruiken in de ouderraad van het Huygens Lyceum. Ik werk als R&D project leider bij een groot healthcare technologie bedrijf.

  • Natalia van Dijk.jpg
  • Karin Rommers.jpg
  • Foto Joep Roijers.jpg
  • Foto Dianne van der Putte.jpg
  • Annerie Mombarg.jpg
  • Bas Cornelissen.jpg
  • Murielle Verver.jpg