Bevorderingsrichtlijnen en pta

Voor bevordering naar 5 gymnasium geldt de examennorm, zie het PTA, en de bevorderingsrichtlijn
Addendum cultuur Klassieke Talen naar CKV