Bevorderingsrichtlijnen en pta

Voor bevordering naar 5 havo geldt de examennorm, zie PTA en de bevorderingsrichtlijn