regelingen

Uw zoon of dochter is leerling van het Huygens Lyceum. Een school met een veilige sfeer, een goed leerklimaat en oneindig veel kansen. Docenten en leerlingen kennen elkaar en gaan prettig met elkaar om. Om dit te handhaven, houden we ons aan onze leefregels.

Jaarlijks verschijnt onze schoolgids met heel veel praktische informatie. 

Belangrijke regelingen: 


Algemene regelingen (zoals het schoolveiligdheidsplan, voorwaarden ouderbijdrage, klachtenregeling, beleid schorsing & verwijdering) die voor alle locaties geleden, zijn hier te vinden (klik op die pagina links in het menu om alle regelingen en protocollen te zien).