testen

Testen

In de brugklas worden leerlingen getest op verschillende gebieden om ze beter te leren kennen. Als ze een paar weken bij ons op school zitten, dan krijgen ze de CBO-test. Bij deze test wordt er gekeken wat ze allemaal weten en kunnen, het heeft niks met hun niveau (havo, vwo of gymnasium) te maken. Om hun taalvaardigheid te testen krijgen ze aan het begin van het schooljaar een dictee, een leestoets en een Diataal-toets. Aan het einde van het schooljaar maken ze nog een keer een Diataal-toets.