typen brugklas

De brugklas die bij je past!

Op het Huygens Lyceum kennen we drie soorten brugklassen:

  • Havobrugklas: in deze brugklas zitten leerlingen met een havo-advies. Zij krijgen les op havo-niveau. 
  • Atheneum/havobrugklas: in deze klas zitten leerlingen met een havo/vwo-advies en met een vwo-advies. Zij krijgen les op vwo-niveau. 
  • Gymnasiumbrugklas: in deze klas zitten leerlingen met een vwo-advies, die graag leren en die een kritische en onderzoekende houding hebben. Zij krijgen les op vwo-niveau en hebben een vak meer dan de andere brugklassers: Latijn.

Naast het advies zijn er geen aanvullende voorwaarden om toegelaten te worden tot de brugklas, behalve bij de gymnasiumbrugklas: de basisschool moet de keuze voor het gymnasium ondersteunen. Bij aanmelding wordt gevraagd voor welke brugklas de leerling wordt aangemeld. Mocht dit niet overeenstemmen met het advies, dan volgt er een gesprek met de basisschool en met de ouders. Op basis van die gesprekken maken wij vervolgens de afweging omtrent de plaatsing van de leerling. 

Vanuit de havobrugklas is het mogelijk om door te stromen naar 2 atheneum. Het is niet mogelijk om vanuit de havo- of atheneum/havobrugklas door te stromen naar 2 gymnasium. Mochten we zien dat een leerling erg goed presteert, zullen we voor de kerstvakantie het gymnasium bespreekbaar maken. Dan kan er tijdens het schooljaar overgestapt worden. De brugklasperiode duurt 1 schooljaar. In maart ontvangen de leerlingen en hun ouders het advies. Dat wordt gegeven door alle docenten die lesgeven aan de betreffende leerling. Aan het einde van dit schooljaar, bekijken we wat de beste plek is voor de leerling om zijn schoolcarrière te vervolgen: havo, atheneum of gymnasium.