Wat te doen als ...

 • je ’s ochtends te laat bent?
  Zodra je op school bent, meld je je bij de receptie. Je krijgt pas toegang tot de les als zij een groen briefje voor je hebben ingevuld. Dit ingevulde briefje geef je aan de docent bij binnenkomst van de les. Let op: als je drie keer te laat bent gekomen, dan word je doorverwezen naar de leerlingcoördinator.
   
 • je ’s ochtends merkt dat je ziek bent?
  Je ouders melden je ziek via de Magister-app of de web versie van Magister (voor 8.00 uur 's morgens). 
   
 • je tijdens een schooldag merkt dat je ziek bent?
  Bespreek dit met je docent. Meld je vervolgens af bij de receptie voordat je naar huis gaat. 
   
 • je een dagdeel of les niet kunt volgen omdat je een andere afspraak hebt? (denk bijvoorbeeld aan de dokter of de orthodontist)
  Absenties, bijvoorbeeld dokters-/tandartsafspraken, geven ouder(s)/verzorger(s) door op de dag van de afspraak. Dit kan vanaf 08.00 uur via telefoonnummer
  (040) 251 62 21 (receptie). Het heeft onze voorkeur dat dit soort afspraken ruim vooraf gemeld worden, de receptie is daarvoor op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:00 uur en 16:30 uur.
   
 • je een of meerdere dagen niet aanwezig bent op school omdat je een andere afspraak hebt? (denk aan bijzonder verlof)
  Verlof dat langer duurt dan 1 dag tenminste 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider.
   
 • je vragen hebt over ICT?
  Ga met je vraag naar het kantoor (K13 in de hal) van onze ICT-medewerkers of stuur een e-mail. Dan krijg je zo snel mogelijk een e-mail terug.
 • je algemene vragen hebt?
  Probeer het antwoord op je vraag te vinden door je ouders, je mentor, je docenten of je klasgenoten om hulp te vragen. Stuur je mentor een e-mail of vraag het in de les. Je kan ook een e-mail sturen naar de leerlingcoördinator.
   
 • je eens met iemand wil praten?
  Bij ons op school hebben we vertrouwensleerlingen. Dit zijn leerlingen met wie jij contact kunt opnemen als jij in vertrouwen ergens over wil praten. Je kent ze al want ze zijn meegeweest op brugklaskamp en ze zijn minimentor.
  De contactpersonen (docenten) zijn meneer van Lieshout en mevrouw Bovers.

  De ontmoetingsplek is het spreekkamertje op de eerste verdieping, S03. Of neem contact op met een vertrouwensleerling door een e-mail te sturen.
   
 • je een boek uit onze mediatheek wil lenen of wil verlengen?
  In het online uitleensysteem kun je, vanaf iedere werkplek, in de catalogus van de mediatheek materialen zoeken, reserveren, verlengen en je geleende materialen en leenhistorie bekijken. Klik hier om naar Aura te gaan.

  Je kunt natuurlijk ook naar de mediatheek gaan om je boeken te lenen of verlengen. De mediaheek is open van 8.15 uur - 15.45 uur. (tussen 12.20 uur - 12.50 uur en na 15.45 uur alleen open als open leercentrum)

  Als je vragen hebt, kun je een e-mail sturen.
   
 • je bijles wil volgen in een bepaald vak?
  Als jij hulp nodig hebt bij een bepaald vak, geef dan aan dat je bijles wil volgen. We hebben op school bovenbouwleerlingen die in alle vakken bijles geven. Dit kan individueel of in groepjes en het tijdstip spreek je samen af zodat het voor iedereen uitkomt. Lees hier meer over de BijlesCentrale