wat te doen als ...

Wat te doen als ...

 • uw kind ‘s ochtends merkt dat hij/zij ziek is?
  U belt vóór acht uur naar onze school (040 - 251 62 21) en u meldt uw kind ziek. 
 • uw kind ziek geweest is en vandaag weer naar school gaat?
  U vult een absentiekaart in en zet daar uw handtekening op. Uw kind levert diezelfde dag bij de receptie deze absentiekaart in. 
 • uw kind een dagdeel of les niet kan volgen omdat hij/zij een andere afspraak heeft? (denk bijvoorbeeld aan de dokter of de orthodontist)
  Uw kind zou altijd een blanco absentiekaart in zijn of haar bezit moeten hebben, deze kunnen ze bij de receptie krijgen. U vult een absentiekaart in voor het dagdeel of het lesuur dat uw kind afwezig is, uw kind levert dit in bij de receptie voorafgaand aan zijn of haar afwezigheid.
 • uw kind een of meerdere dagen niet aanwezig is op school omdat hij/zij een andere afspraak heeft? (denk aan bijzonder verlof)
  U overlegt dit met de leerlingcoördinator/afdelingsleider van uw zoon of dochter tenminste één week van tevoren.