wat doen de decanen?

  • Lessen keuzebegeleiding geven: in deze lessen leert uw zoon of dochter na te denken over zichzelf, wat zij willen en kunnen en hoe ze moeten kiezen.
  • Informatie verstrekken over profielen, opleidingen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland enzovoort.
  • Regelmatig informatie verschaffen over nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
  • Ervoor zorgen dat onze leerlingen voorlichtingsactiviteiten bezoeken (bijvoorbeeld voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen, proefstuderen, studiebeurs)
  • Interessetest afnemen.
  • Persoonlijke gesprekken voeren, daarin wordt bekeken hoever uw kind is in het keuzeproces en nagegaan of er niets vergeten is.
  • Voorlichting geven op ouderavonden.
  • Samen met de Ouderraad in juni een beroepenavond organiseren.
  • Samen met de mentor ervoor zorgen dat onze leerlingen verslag doen van alle voorlichtingsactiviteiten in het toekomstdossier.
  • De leerlingen kunnen altijd binnenlopen voor een vraag of een gesprek.