Aanmelden voor 4 havo

Zit je nu in 4 vmbo/mavo en wil je jouw kansen vergroten in het vervolgonderwijs? Ben je daarnaast een leerling met veel capaciteiten, maar vooral ook iemand met een zeer grote motivatie om een optimale prestatie neer te zetten? Dan kan 4 havo de volgende stap zijn in je schoolcarrière. Om een goed beeld te krijgen van onze school, raad ik je aan om de open dag op 20 januari 2018 te bezoeken. Deze open dag is van 10:00 uur tot 13:00 uur. Op dinsdag 6 maart 2018 is de officiële aanmelding van 16:00 uur tot 17:00 uur voor leerlingen die de overstap overwegen.

Om de overstap naar 4 havo tot een succes te maken, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld.  De toelating vindt altijd plaats op basis van een individueel gesprek met de decaan en de conrector havo, waarin deze richtlijnen aan de orde komen. 

Richtlijnen
De algemene indruk van je motivatie en je capaciteiten gedurende dit gesprek geeft de doorslag tot het wel of niet toelaten. Dit gesprek vindt plaats na de officiële aanmelding en voor de meivakantie. Bovendien is het zo dat plaatsing afhankelijk is van de ruimte die er is in 4 havo.

Verder moet je in principe aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je behaalt in mei het vmbo-t-diploma.
  • De vakken uit de gevolgde sector sluiten aan op het in 4 havo gewenste profiel (let op dat je een extra vak hebt). Voor vragen over de profielkeuze kun je contact opnemen met mevrouw Wittenberg, decaan havo: WTB@huygenslyceum.nl
  • Het advies van de vakdocenten/mentor van de aanleverende school is positief wat betreft de capaciteiten voor havo.
  • Je hebt een zeer grote motivatie om een havodiploma te behalen.
  • Het gemiddelde cijfer van alle examenvakken voor het SE is een 6,5.
  • Het gemiddelde eindcijfer van de examenvakken voor het CE (= gemiddelde van SE en CSE) is een 7.
  • Het eindcijfer van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voor het CE is een 7 en voor het CSE een 6,5 of hoger.

Let op: doubleren in 4 havo is niet mogelijk voor leerlingen die vanuit het vmbo/mavo doorstromen.

Na de meivakantie ontvang je een brief met de voorlopige uitslag van de toelating. Je stuurt zo snel mogelijk een definitieve cijferlijst naar KPR@huygenslyceum.nl. Eind juni ontvang je een brief over de definitieve toelating.

Klik hier voor meer informatie over de profielen en examenvakken. Om een idee te krijgen van het aantal leerlingen die de stap naar 4 havo willen maken, wil ik je vragen hier te klikken en enkele gegevens in te vullen om je belangstelling kenbaar te maken.

Zit je met vragen? Neem dan contact op met meneer Kuijper, conrector 2 t/m 5 havo: KPR@huygenslyceum.nl.