stress bij pubers

Op 22 maart 2017 organiseerde de Ouderraad de jaarlijkse thema-avond. Dit jaar werd gekozen voor het thema “Stress bij pubers?” Jongeren ervaren werkdruk vanuit school, maar ook andere vormen van druk die stress kunnen opleveren. Wat valt nog binnen de grenzen en wanneer moeten ouders zich zorgen gaan maken over wat ze zien bij hun kind

Met meer dan 120 bezoekers was de aula goed gevuld. Na een korte introductie door rector Roelof Jan Lutken en door Pauline Wagenaar vanuit de Ouderraad was het woord aan spreekster Anke Berix. Zij werkt als psycholoog voor Apanta (GGZ instelling in Veldhoven) met jongeren.

Ze begon haar presentatie met het uitdelen van stellingen, waar per tafel over gesproken kon worden. Later in de presentatie werd duidelijk wat de antwoorden vanuit onderzoek op dezelfde stellingen waren.

Een jongere van 16 zou inmiddels toch wel moeten weten hoe hij zijn stress/druk verlaagt. Hiertoe zijn pubers, mede door het ‘brein in verbouwing’, echt nog niet in staat. Het herkennen van stress is één, maar het zelfstandig verlagen is teveel gevraagd van het ontwikkelende brein.

Vrienden hebben de grootste invloed op een jongere, niet zijn of haar ouders. Hoewel vrienden veel invloed kunnen hebben op specifieke terreinen (bijvoorbeeld kleding) is de invloed van ouders zeker niet gering. Blijf dus in gesprek met kinderen in de adolescentie.

De meeste jongeren richten hun stress naar buiten toe i.p.v. naarbinnen. Natuurlijk verschillen extraverte en introverte persoonlijkheden, maar uit onderzoek blijkt dat de meeste jongeren hun stress naar binnen richten.

Hierna besprak Anke Berix de ontwikkelingen in het brein gedurende de adolescentie en waarom die nu juist zoveel invloed hebben op hoe stress ervaren en verwerkt wordt. Tenslotte besteedde ze aandacht aan signalen waar ouders op kunnen letten, verschillen tussen ‘gewone’ stress, burnout en depressie en hoe deze zich verschillend kunnen uiten bij adolescenten dan bij volwassenen.

Na afloop van deze interessante presentatie konden ouders hun vragen stellen bij een drankje. De presentatie én de pagina met handvatten en suggesties voor ouders zijn hierbij terug te vinden.

  • Stress_bij_pubers_2017_image001.jpg
  • Stress_bij_pubers_2017_image002.jpg