bèta

Eindhoven is de stad waar per jaar de meeste patenten worden aangevraagd. Er is dus veel vraag naar technisch geschoold personeel. Om dat gegeven kun je als school niet heen: vandaar dat het Huygens ervoor heeft gekozen het vak science te ontwikkelen en  zich aan te sluiten bij JetNet. Dit zorgt ervoor dat het grootste deel van onze leerlingen kiest voor een N-profiel.

Science
Science is een vak waar natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en techniek door elkaar lopen. Er worden thema’s uit het dagelijks leven behandeld, zoals het weer, bewegen, cosmetica, water, etc. De leerlingen doen zelf veel experimenten om uit te zoeken hoe dingen werken, om te meten wat je er nu eigenlijk mee kunt, of om de theorie beter te begrijpen. Daarnaast is er natuurlijk ook een deel theorie. Aan het einde van een module gaan de leerlingen praktisch aan de slag, met een opdracht die aansluit bij het onderwerp.

De onderwerpen die in de eerste klas worden aangeboden, zijn: het weer, materialen en bewegen. In de tweede klas onderzoeken ze  water, cosmetica en de beugel voor je tanden. In de derde klas hebben de leerlingen al veel science, biologie en natuurkunde gehad. Met een aantal onderwerpen duiken ze dan echt de diepte in. Op het vwo ga je je verdiepen in medische diagnostiek, daarna ga je werken aan warmte en verbranding. Je sluit af met robotica. Op de havo begint de leerling in de derde met de module "Komt een leerling bij de dokter, zegt de dokter...". De tweede module gaat over survival. Daar hebben ze dan al ervaring mee omdat ze aan het begin van het schooljaar op survivalkamp zijn geweest. Het laatste onderwerp is robotica. 

Bèta-activiteiten
Het Huygens Lyceum vindt onderwijs in de bètavakken van groot belang, omdat de school een bijdrage wil leveren aan de kenniseconomie. Driekwart van de mensen binnen die kenniseconomie is bèta of technicus. We bieden in het kader van JetNet een aantal activiteiten aan onze leerlingen aan, waarmee we de interesse voor exacte vakken willen opwekken. Daarnaast is er nog een aantal bèta-activiteiten waaraan leerlingen op individuele basis kunnen deelnemen.

De school houdt contact met het hoger onderwijs (Fontys en TU/e) om zo de juiste overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs te maken. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om masterclasses te volgen of om hun profielwerkstuk op de TU/e te doen. Leerlingen kunnen vervolgens pre-examens doen op de TU/e. Daarnaast zijn er wedstrijden waaraan leerlingen op individuele basis of in kleine groepen kunnen meedoen.

Meiden en exact
Verder proberen we meer meisjes te interesseren voor een N-profiel of exacte studie. Veel meisjes hebben meer bèta-potentieel dan ze zelf denken en hebben een vertekend beeld van de exacte beroepsgroep. In samenwerking met het VHTO (vrouwen techniek netwerk) en Philips laten wij hen kennis maken met vrouwelijke rolmodellen (4e en 5e klas) en stellen we hen in de gelegenheid om mee te doen aan een speciale meidenactiviteit bij Philips (2e klas). 

JetNet
Het Huygens doet mee aan JetNet (Jongeren Technologie Netwerk). Deze samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven is opgezet om de interesse in technische beroepen en vervolgopleidingen te stimuleren. In dat kader heeft onze school een goede relatie met Philips, waarbij leerlingen uit diverse jaarlagen een workshop kunnen volgen bij Philips en Philipsmedewerkers gastlessen verzorgen op onze school.
Sinds 2016 zijn er veel meer bedrijven dan alleen Philips aangesloten bij JetNet. Op de site www.techfinder.nl kunt u een indruk krijgen van het aanbod van activiteiten.